พิมพ์ทุกรายการ

เพื่อประหยัดเวลาในการพิมพ์ใบแปะกล่องพัสดุ

1. เลือกเมนู โอนแล้ว + ยังไม่พิมพ์ จากนั้นออเดอร์ที่แจ้งโอนเงินแล้ว แต่ออเดอร์ที่สถานะยังไม่ได้พิมพ์ จะโชว์ขึ้นมา

2. คลิก  พิมพ์ทุกรายการ 

3. รูปแบบการพิมพ์ มี 2 แบบ คือ แบบที่อยู่  + ใบเสร็จ และ แบบที่อยู่ + รายการสินค้า


– แบบที่อยู่ + ใบเสร็จ


– แบบที่อยู่ + รายการสินค้า

4. จากนั้นสถานะออเดอร์จะเป็นพิมพ์แล้ว