การพิมพ์บาร์โค้ดสินค้า

ก่อนที่จะทำการพิมพ์บาร์โค้ดต้องทำการสร้างบาร์โค้ดให้สินค้าก่อนในกรณีที่ทางร้านยังไม่มีบาร์โค้ดสินค้า คลิกที่นี่

วิธีการพิมพ์บาร์โค้ดสินค้า เฉพาะสินค้าสามารถทำได้ ดังนี้

1. เข้าไปที่หน้าสินค้า

2. เลือกสินค้าที่ต้องการพิมพ์บาร์โค้ด โดยกดที่ “แว่นขยาย” ของรายการสินค้านั้น

3. กดที่ “พิมพ์บาร์โค้ด”

4. สามารถเลือกรูปแบบ Label ได้ 2 แบบ คือ 
– A4 Label Sticker (ใช้ได้กับบาร์โค้ดสินค้าแบบ ean-13 เท่านั้น)
– Sticker Printer 

5. เลือกรายละเอียดที่ต้องการให้แสดงบนบาร์โค้ด 

6. เลือกจำนวนคอลัมน์ (Column) ที่ต้องการพิมพ์

7. เลือกจำนวนแถว (Row) ที่ต้องการพิมพ์

8. หากสินค้ามีสินค้าย่อย ทำการเลือกสินค้าย่อยที่ต้องการพิมพ์บาร์โค้ด

9. เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จแล้ว กดที่ “Print”

10. เมื่อกด “Print” จะได้บาร์โค้ด ดังภาพ

วิธีการพิมพ์บาร์โค้ดสินค้ากับสินค้าหลายรายการ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่หน้าสินค้า เลือก “จัดการบาร์โค้ด”

2. เลือกรายละเอียดตามที่ต้องการให้แสดงบนบาร์โค้ด

3. เลือกจำนวนคอลัมน์ (Column) และแถว (Row) ตามที่ต้องการได้เลย

4. กดที่ “พิมพ์ทุกรายการในตาราง” ได้เลย

5. เมื่อกด “พิมพ์ทุกรายการในตาราง” จะได้บาร์โค้ด ดังภาพ 

กรณีที่ต้องการ Export ไปพิมพ์บาร์โค้ดที่โปรแกรมนอก สามารถกดที่ปุ่ม Export ได้เลย โดยสามารถ export และนำไปปรับ format สำหรับการพิมพ์ของแต่ละโปรแกรมได้
โปรแกรมที่แนะนำ เช่น
1. GoLabel (สำหรับปรินท์เตอร์ GoDex)
2. Label4j (สำหรับเครื่องพิมพ์ A4 Sticker)
3. Bartender (สำหรับเครื่องพิมพ์ Thermal)

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity