วิธีการพิมพ์ใบโอนสินค้าระหว่างคลัง

การพิมพ์ใบโอนสินค้าระหว่างคลัง ในระบบ Shipnity สามารถพิมพ์ได้ 2 วิธี ดังนี้
     1. พิมพ์ทีละรายการ
     2. พิมพ์ทีละหลายรายการ

วิธีการพิมพ์ใบโอนสินค้าระหว่างคลังทีละรายการ

1. ไปที่หน้า “สินค้า”

2. คลิกที่ “ตัวเลือกจัดการสินค้า” แล้วเลือก “จัดการสินค้าสต็อกสินค้า”

3. เลือกเมนู “ย้ายสต็อก”

4. เลือกรายการคำสั่งซื้อที่ต้องการ ในหน้า “จัดการข้อมูลคำสั่งซื้อ” สามารถคลิกปุ่ม “พิมพ์” เพื่อพิมพ์ใบโอนสินค้าระหว่างคลังของรายการนั้นๆ ได้เลย

5. สามารถคลิกปุ่ม “พิมพ์” ได้เลย

วิธีการพิมพ์ใบโอนสินค้าระหว่างคลังทีละหลายรายการ

1. ไปที่หน้า “สินค้า”

2. คลิกที่ “ตัวเลือกจัดการสินค้า” แล้วเลือก “จัดการสินค้าสต็อกสินค้า”

3. เลือกเมนู “ย้ายสต็อก”

4. คลิก “เลือกทั้งหมด” หรือติ๊กเฉพาะรายการที่ต้องการให้เป็นเครื่องหมายถูก

5. คลิกปุ่ม “พิมพ์หลายรายการ”

6. จากนั้นคลิกปุ่ม “พิมพ์” เพื่อพิมพ์ใบโอนสินค้าระหว่างคลังทั้งหมดที่เลือกได้เลย

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity