พิมพ์ใบเสร็จจากระบบ POS

1. ล็อกอินด้วย user ขายหน้าร้าน หรือ ระบบ POS จากนั้นคลิก  เพิ่มสินค้า 2. เลือกสินค้า แล้วคลิก  จ่ายเงิน 3. ใส่จำนวนเงินที่ลูกค้าจ่าย แล้วคลิก  บันทึก 4. พิมพ์ใบเสร็จได้ โดยไปที่ ประวัติ จากนั้นเลือกออเดอร์จะต้องการพิมพ์
แล้วคลิกปุ่มสีเขียว เพื่อพิมพ์ใบเสร็จ5. เมื่อใบเสร็จขึ้นมาแล้ว ให้คลิก  Print