พิมพ์ใบกำกับภาษี

1. ไปที่หน้า ตั้งค่า แล้วเลือกเมนู  ตั้งค่าใบเสร็จ/ใบส่งของ  2. ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี


3. ในขั้นตอนการสร้างออเดอร์ ให้เลือก
ออกใบกำกับภาษี4. จากนั้นคลิก  พิมพ์ 5. แล้วเลือก ใบกำกับภาษี6. คลิก  Print 


ตัวอย่างของใบกำกับภาษีของ Shipnity