การบันทึกตำแหน่งที่ตั้งสินค้า

การบันทึกตำแหน่งที่ตั้งสินค้า เป็นการที่จะช่วยบันทึกว่า สินค้านั้น เราตั้งไว้ที่ตรงไหน

เช่น ตู้ 1 แถว บนสุด เพื่อให้ง่ายต่อการหยิบสินค้านั่นเอง โดยมีวิธีการบันทึกดังนี้

  • เข้าไปที่หน้าการสร้างสินค้าหรือแก้ไขสินค้า เลื่อนลงมา จะเจอ ที่ตั้งสินค้า

  • หลังจากกรอกข้อมูลสำเร็จ กดปุ่ม บันทึก ได้เลย

วิธีการสร้างสินค้า คลิก

วิธีการแก้ไขรายละเอียดสินค้า คลิก