วิธีลงคืนสินค้า

     เมื่อได้รับสินค้าคืนมาจากลูกค้า ในกรณีใดๆ เช่น ลูกค้าคืนของ ส่งของผิด ได้รับการตีกลับพัสดุ สามารถลงบันทึกการได้รับสินค้าคืนได้ ดังนี้

1. ไปที่หน้าออเดอร์ เลือก “-ลงค่าใช้จ่าย”

2. เลือกหมวดหมู่ “คืนสินค้า”

3. กดที่คำว่า “ค้นหา” เพื่อทำการลงบันทึกว่าได้รับสินค้าคืนจากออเดอร์หมายเหตุใด หรือเป็นลูกค้าคนใด

*จะสามารถค้นหาออเดอร์ได้ เฉพาะออเดอร์ที่มีการปิดรายการแล้วเท่านั้น

4. ค้นหาออเดอร์ ด้วยเลขออเดอร์ที่ปิดแล้ว หรือ ชื่อลูกค้าได้ แล้วคลิกที่ออเดอร์นั้น

5. เลือกใส่ข้อมูลสินค้าที่ได้รับคืน และจำนวน สินค้าจะได้รับการคืนสต็อก แต่หากเลือกเป็น “สินค้าเสียหาย” จะไม่ได้คืนสต็อกให้อัตโนมัติ เพราะระบบนับว่าไม่สามารถนำสินค้าไปขายต่อได้

6. ลงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ต้องชำระจากการได้รับสินค้าคืน เช่น ค่าส่งกลับ วันที่ และหมายเหตุได้ เสร็จแล้วกด “บันทึก”

7. การดูข้อมูลการคืนสินค้า ตามรายการที่ได้บันทึกไว้นั้น สามารถดูได้ที่หน้าประวัติ 

8. เลือกฟิลเตอร์ “คืนของ” เพื่อดูรายการสินค้าที่ได้รับคืน

9. สามารดึงรายการสินค้าออกมาดูได้เป็นไฟล์ Excel ตรงคำว่า “Export to Excel”

10. หากต้องการลบข้อมูลการคืนสินค้า สามารถกดที่ “ลบ” ด้านขวามือช่องสีแดงได้เลย

การลงคืนสินค้า
จะทำให้ต้นทุนสต็อกเพิ่มขึ้นเนื่องจากสต็อกสินค้า ยังสามารถนำมาขายใหม่ได้ และมูลค่าสต็อกก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

ต้นทุนสต็อก คิดจาก จำนวนสินค้า * ต้นทุนสินค้าต่อหน่วย

มูลค่าสต็อก คิดจาก จำนวนสินค้า * ราคาขาย

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity