จัดเซ็ตสินค้า

    การจัดเซ็ตสินค้า จะใช้ในกรณีที่ทางร้านมีสินค้าในระบบแล้ว และต้องการนำสินค้ามาจัดกลุ่มเป็นเซ็ตเพื่อขายในราคาพิเศษ หรือจัดโปรโมชั่น โดยสินค้าเซ็ตนี้จะเชื่อมกับการสร้างออเดอร์ในระบบการสร้างออเดอร์ใน Inbox Facebook Page, Line OA และ DM ที่เชื่อมกับระบบชิปนิตี้เท่านั้น

    หลักการของการจัดเซ็ตสินค้า คือการนำสินค้าที่มีอยู่มาประกอบกันเป็นเซ็ต โดยสต็อกของเซ็ตสินค้าที่แสดงระบบจะคำนวนให้จากสต็อกสินค้าของสินค้าประกอบในเซ็ตที่มีจำนวนน้อยที่สุดที่สามารถนำมาขายเป็นแบบเซ็ตได้มาแสดง เช่น มีเสื้อ 3 ตัว และมีการเกง 2 ตัว นำมาจับคู่เป็น SET A เซ็ตสินค้าที่ขายได้จะเท่ากับ 2 เซ็ต ดังนั้นจำนวนสต็อกของเซ็ตสินค้านี้ที่แสดง คือ 2 เป็นต้น

วิธีการสร้างเซ็ตสินค้า สามารถทำได้ ดังนี้

1. เข้าไปที่หน้าสินค้า

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

2. กดที่ “สินค้าจัดเซ็ต” โดยการจะจัดเซ็ตสินค้า จะต้องมีสินค้าในระบบที่จะนำมาทำเป็นเซ็ตก่อน
สามารถดูวิธีการสร้างสินค้าได้ “คลิก”

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

3. กดที่ “+ สร้างเซ็ตสินค้า”

4. ใส่รหัสเซ็ต ชื่อเซ็ต และราคาของเซ็ตที่ต้องการสร้างในส่วนนี้

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

5. เมื่อใส่รหัสเซ็ต ชื่อเซ็ต และราคาของเซ็ตที่ต้องการสร้างเรียบร้อยแล้ว จากนั้นกด “เพิ่มสินค้า”

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

6. เลือกรายการสินค้า และจำนวนที่ต้องการจัดเซ็ตเข้าไปได้เลย จากนั้กด “ยืนยัน”

7. กด “ยืนยัน” เพื่อสร้างเซ็ตสินค้า

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

8. เมื่อสร้างเสร็จแล้วระบบจะทำการคำนวนจำนวนเซ็ตสินค้าที่สามารถขายได้ให้อัตโนมัติ จำนวนเซ็ตที่ขายได้จะอยู่ในคอลัมน์ “คงเหลือ” และสามารถกดที่ “แว่นขยาย” เพื่อดูรายละเอียดของเซ็ตสินค้าได้

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity