จัดเซ็ตสินค้า

    การจัดเซ็ตสินค้า จะใช้ในกรณีที่ทางร้านมีสินค้าในระบบแล้ว และต้องการนำสินค้ามาจัดกลุ่มเป็นเซ็ตเพื่อขายในราคาพิเศษ หรือจัดโปรโมชั่น โดยสินค้าเซ็ตนี้จะเชื่อมกับการสร้างออเดอร์ในระบบการสร้างออเดอร์ใน Inbox Facebook Page ที่เชื่อมกับระบบชิปนิตี้ และการสร้างออเดอร์ใน Inbox Line OA ที่เชื่อมต่อกับชิปนิตี้เท่านั้น
    หลักการของการจัดเซ็ตสินค้า คือการนำสินค้าที่มีอยู่มาประกอบกันเป็นเซ็ต โดยสต็อกของเซ็ตสินค้าที่แสดงระบบจะคำนวนให้จากสต็อกสินค้าของสินค้าประกอบในเซ็ตที่มีจำนวนน้อยที่สุดที่สามารถนำมาขายเป็นแบบเซ็ตได้มาแสดง เช่น มีเสื้อ 3 ตัว และมีการเกง 2 ตัว นำมาจับคู่เป็น SET A เซ็ตสินค้าที่ขายได้จะเท่ากับ 2 เซ็ต ดังนั้นจำนวนสต็อกของเซ็ตสินค้านี้ที่แสดง คือ 2 เป็นต้น

วิธีการสร้างเซ็ตสินค้า สามารถทำได้ ดังนี้

1. เข้าไปที่หน้าสินค้า

2. กดที่ “จัดเซ็ตสินค้า” โดยการจะจัดเซ็ตสินค้า จะต้องมีสินค้าในระบบที่จะนำมาทำเป็นเซ็ตก่อน

3. กดที่ “+สร้างเซ็ต”

4. ใส่รหัสเซ็ต ชื่อเซ็ต และราคาของเซ็ตที่ต้องการสร้าง เสร็จแล้วกด “บันทึก”

5. กดที่ “+สินค้า” เพื่อเพิ่มสินค้าที่ต้องการจัดเซ็ตเข้าไปได้เลย

6. สามารถกดดับเบิ้ลคลิกที่ช่อง “จำนวน” เพื่อแก้ไขจำนวนสินค้าในเซ็ตได้

7. เมื่อสร้างเสร็จแล้วระบบจะทำการคำนวนจำนวนเซ็ตสินค้าที่สามารถขายได้ให้อัตโนมัติ จำนวนเซ็ตที่ขายได้จะอยู่ใน Column “คงเหลือ” สามารถตรวจสอบเซ็ตสินค้าที่สร้างแล้วได้ในหน้าสินค้า เลือก “จัดเซ็ตสินค้า”

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity