สร้างสินค้าด้วย Excel

สร้างสินค้าด้วย Excel

วิธีการสร้างสินค้าด้วย Excel เป็นตัวช่วยในการสร้างสินค้าครั้งละหลายรายการในระบบ Shipnity สามารถทำได้ดังนี้

1. เข้าไปที่หน้าสินค้า

2. เลือก “Import/Export สินค้า”

3. เลือก Download Template เพื่อใช้ในการสร้างสินค้า

4. เพิ่มข้อมูลสินค้าในตาราง โดยส่วนสำคัญที่ต้องใส่ข้อมูล คือ 
– Product_code
– Produce_name
– Price
ในกรณีที่มีสินค้าย่อยด้วย สามารถเพิ่มข้อมูลในช่อง Subproduct_code และ Subproduct_name ได้เลย โดยในช่องสินค้าหลักด้านหน้า จะต้องมีข้อมูลสินค้าหลักนั้นๆ ก่อนใส่ข้อมูลสินค้าย่อยเสมอ เพื่อให้ทราบว่ารายการสินค้าย่อยนี้ เป็นของสินค้าหลักรายการใด ดังภาพ
*การตั้งรหัสสินค้าย่อย แนะนำให้ตั้งรหัสให้ใกล้เคียงกับรหัสสินค้าหลัก

5. เมื่อสร้างสินค้าเสร็จแล้ว ให้บันทึกไฟล์ เพื่อ Import กลับเข้ามาในระบบ โดยคลิกที่ “เลือกไฟล์” แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการใช้สร้างสินค้าในระบบ (ในกรณีที่ใช้อุปกรณ์ MacOS ต้องบันทึกเป็นไฟล์ นามสกุล .xlsx)

6. กด “Import” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลลงในระบบ

7. เมื่อระบบสร้างสินค้าเสร็จแล้ว จะขึ้นหน้า “จัดการสินค้า” ที่มีรายการสินค้าที่เพิ่มจากไฟล์ Excel ดังภาพ

ข้อควรระวังในการ Import แต่ละครั้ง มีดีงนี้
1. ไม่ควรมีข้อมูลเกิน 200 Row
2. รหัสสินค้าหลักและรหัสสินค้าย่อยของสินค้าแต่ละตัวห้ามซ้ำกัน 
3. ไม่ควรมีอักขระหรืออักษรพิเศษในไฟล์

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity