การสร้างสินค้า

สร้างสินค้า

วิธีการสร้างสินค้า มีได้ 2 แบบ คือ

1. สร้างสินค้าทีละรายการ

2. สร้างสินค้าครั้งละหลายรายการด้วย Excel สามารถดูคู่มือได้ “คลิก”

วิธีการสร้างสินค้าทีละรายการ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่หน้า “สินค้า”

2. เลือก “+เพิ่มสินค้า”

3. ข้อมูลที่จำเป็นต้องใส่ในหน้าเพิ่มสินค้า คือ รหัสสินค้า, ชื่อสินค้า และราคา จะเป็นการเพิ่มสินค้าแบบไม่มีสินค้าย่อย หรือ Variation เช่น ไซส์ หรือ สี 

กรณีต้องการเพิ่มสินค้าแบบมีสินค้าย่อย เช่น กระเป๋า มีสินค้าย่อยเป็นสีแดง สีดำ สามารถสร้างได้โดยกดที่  “เพิ่มสินค้าย่อย” และใส่ข้อมูลรหัสสินค้าย่อย, ชื่อสินค้าย่อย และราคา (หากสินค้าย่อยแต่ ละตัวมีราคาต่างกัน) ดังภาพ (*รหัสสินค้าจะต้องไม่ซ้ำกันกับรายการสินค้าอื่น ๆ)

4. หากต้องการจัดแบ่งสินค้าเป็นหมวดหมู่ จะต้องมีการเพิ่มหมวดหมู่ก่อน ตรงคำว่า “เพิ่มหมวดหมู่”

5. ใส่ชื่อหมวดหมู่ที่ต้องการแบ่งประเภท และกด “บันทึก”

6. เมื่อสร้างหมวดหมู่สำเร็จแล้ว จะขึ้นว่า “…(ชื่อหมวดหมู่)…added” ดังภาพ

7. หากต้องการใส่ข้อมูลอื่น ๆ เพิ่ม ให้กดที่ “เพิ่มเติม” ในหน้านี้จะสามารถสร้างผู้ขายหรือ Supplier ได้ด้วย โดยกดที่ “เพิ่ม Supplier”

8. ใส่ข้อมูลรหัส Supplier เพื่อเป็นการจดจำในระบบ กรณีเพิ่มสต็อกด้วย Excel และใส่ชื่อ Supplier ได้เลย เสร็จแล้วกด “บันทึก”

9. นอกจากนี้ ทางร้านยังสามารถใส่แต้มสะสมลงในสินค้าเพื่อเป็นการให้ลูกค้าเก็บสะสมแต้มได้ เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าที่มีการใส่แต้มไว้ ระบบก็จะทำการสะสมแต้มไว้ในประวัติของลูกค้าคนนั้น ๆ โดยทางร้านสามารถใส่แต้มสะสมของสินค้าได้ ในช่อง ดังภาพ (สามารถดูคู่มือการใช้แต้มสะสมได้ที่ คลิก)

10. สามารถตั้งค่าสต็อกขั้นต่ำที่จะให้ระบบแจ้งเตือนได้ คือ เมื่อสินค้าเหลือจำนวนน้อยกว่าที่ตั้งค่าไว้ จะมีการแจ้งเตือนในระบบว่าสินค้าใกล้หมดสามารถตั้งค่าได้ในช่อง ดังภาพ

11. สามารถใส่ข้อมูล ที่ตั้งของสินค้าได้ เช่น ในกรณีมีสินค้าอยู่ในโกดัง ต้องการเก็บบันทึกที่อยู่ในโกดัง ให้คนแพ็คของหรือคนหยิบของ สามารถค้นหาสินค้าได้ง่ายขึ้น โดยใส่ข้อมูลในช่อง “ที่ตั้งของสินค้า” ได้เลย

12. กรณีที่ต้องการสร้างราคาส่ง สำหรับใช้เชื่อมกับการจัดหมวดหมู่ลูกค้า หรือให้ราคาส่งกับลูกค้าแต่ละคนแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะเป็นการแบ่งตามขั้น อย่างเช่น ถ้ามีกลุ่มลูกค้า VIP จะได้ราคาส่งที่ 1 แต่ถ้าเป็นกลุ่มลูกค้า VVIP จะได้ราคาส่งที่ 2 ซึ่งสามารถใส่ข้อมูลได้ในช่อง “ราคาส่ง” เช่น

  • สินค้าขายปลีก ราคา 250 บาท
  • ราคาส่งที่ 1 จะอยู่ที่ชิ้นละ 240 บาท
  • ราคาส่งที่ 2 จะอยู่ที่ชิ้นละ 230 บาท

(สามารถดูคู่มือการจัดหมวดหมู่ลูกค้าได้ที่ คลิก)

13. ทางร้านสามารถตั้งค่า ราคาต่อจำนวน ได้ โดยมีหลักการ ดังนี้

  • สินค้าขายปลีก ราคา 250 บาท
  • ถ้าสั่งซื้อ 3 ชิ้นขึ้นไป จะเหลือชิ้นละ 230 บาท
  • ถ้าสั่งซื้อ 5 ชิ้นขึ้นไป จะเหลือชิ้นละ 200 บาท

โดยกดที่ “+ราคา” เพื่อเพิ่มราคาต่อหน่วยในแต่ละขั้น

14. หากต้องการเพิ่มรูปภาพสินค้า ให้กดที่ “รายละเอียดและรูปภาพ”

15. ในหน้านี้ จะสามารถเพิ่มรูปภาพสินค้าหลักได้ 1 รูปภาพ และภาพสินค้ารองได้ (*แนะนำว่าไม่ควรเกิน 20 รูป)

16. สามารถใส่รายละเอียดสินค้าได้ เสร็จแล้ว กด “บันทึก” ได้เลย

17. สินค้าที่ถูกสร้างจะขึ้นมาในระบบ หน้า “สินค้า” ดังภาพ

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity