ตั้งค่าใบเสร็จ/ใบแปะกล่องส่งของ

1. ไปที่หน้าตั้งค่า

2. เลือกเมนู  ตั้งค่าใบเสร็จ/ใบส่งของ 

3. ถ้าไม่ต้องการใช้รูปแบบใบเสร็จและใบส่งของ ของระบบสามารถแก้ไขหน้าตาใบต่างๆได้ในหน้านีี้ (ในส่วนนี้จะต้องให้ทางโปรแกรมเมอร์เป็นคนแก้ สามารถทักมาขอ Code ตัวอย่างได้เลย)

ใบกำกับภาษี

    

ใบปะหน้ากล่องพัสดุ

 

   ใบเสร็จ

 

4. ต่อไปตั้งค่าใบส่งของและใบเสร็จ ดังนี้

 

5. สามารถเลือกขนาดฟ้อนท์ที่อยู่และขนาดรูปภาพสินค้าในใบเสร็จได้  มี 2 แบบ คือ เล็ก และ ใหญ่

 

 6. ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีสำหรับใบกำกับภาษี


7. เมื่อตั้งค่าข้อมูลของใบเสร็จและใบส่งของเรียบร้อยแล้วคลิก  บันทึก