วิธีพิมพ์ใบปะหน้าช้อปปี้ (Shopee)

     หลังจากที่มีการเชื่อมต่อช้อปปี้ และมีออเดอร์จากช้อปปี้ถูกดึงเข้ามาในระบบ Shipnity แล้วนั้น จะสามารถพิมพ์ใบปะหน้าช้อปปี้จากระบบ Shipnity ได้ ดังนี้

1. หลังจากที่ทำการเชื่อมต่อระบบกับ Shipnity แล้ว และมีออเดอร์มาแสดงผลในระบบ Shipnity ด้วยสถานะแจ้งโอนเงินแล้ว ดังภาพ

2. เมื่อทางร้านต้องการพิมพ์ใบปะหน้าช้อปปี้จากในระบบ Shipnity จะต้องมีการกด ยืนยันการส่งของ จากระบบ Shopee ก่อน จึงจะสามารถพิมพ์ใบปะหน้าได้

3. เสร็จแล้ว จะสามารถพิมพ์ใบปะหน้าจากช้อปปี้ได้ โดยสามารถเลือกพิมพ์ได้ทั้งแบบ ครั้งละ 1 ใบ และ พิมพ์ทีละหลาย ๆ ใบได้ โดยเลือก “พิมพ์ใบ Shopee” ดังภาพ

4. เมื่อทำการจัดส่งพัสดุเรียบร้อยแล้ว ออเดอร์จะปิดเมื่อขนส่งสแกนพัสดุเข้าระบบเรียบร้อย
*ออเดอร์จากช้อปปี้ จะมีการอัพเดตสต็อกและสถานะออเดอร์ทุก ๆ 5-15 นาที

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity