การปรับลดสต็อก

1. ไปที่เมนู สินค้า

2. เลือกรายการสินค้าที่ต้องการปรับลดสต็อก 
3. เลือกปรับลดสต็อกรายการสินค้าที่เราต้องการ

 


4. ปรับลดสต็อกให้เป็นจำนวนที่ต้องการ (ไม่สามารถปรับให้จำนวนเพิ่มขึ้นจากฟังก์ชันนี้ได้) 
   จากนั้นคลิก  ปรับสต็อก 
5. จะได้จำนวนสต็อก ที่เราปรับลดเรียบร้อยแล้ว