การปรับลดสต็อก

1. ไปที่เมนู  สินค้า จากนั้นเลือกรายการสินค้าที่ต้องการปรับสต็อก 
2. คลิก  + stock  


3. หากต้องการลดสต็อกลง ให้กรอกตัวเลขแบบติดลบ เช่น ต้องการปรับลดสต็อก 3 ชิ้น = -3 , ปรับลดสต็อก 5 ชิ้น = -5

   จากนั้น คลิก  เพิ่มสต็อก