ตั้งค่าตัวแทน

1.ไปที่หน้า ตั้งค่า

2. คลิก  จัดการตัวแทนจำหน่าย 

3. ตั้งค่าให้ตัวแทนจำหน่าย ไม่เห็นจำนวนสต็อก (ระบบจะขึ้นแค่มีของ/ไม่มีของ)หรือ
เห็นจำนวนสต็อก
แล้วคลิก  บันทึก 

ดูวิธีการสร้างขั้นของตัวแทนได้ที่ การสร้างขั้นของตัวแทน