วิธีลงคืนสินค้า

    การคืนสินค้า คือ เป็นการลงข้อมูลของสินค้า เมื่อร้านได้รับสินค้าคืนมาจากลูกค้า  เช่น ลูกค้าคืนของ ส่งของผิด ได้รับการตีกลับพัสดุ สามารถลงบันทึกการได้รับสินค้าคืนได้ สำหรับสินค้าที่ได้มีการลงคืนไประบบจะทำการคืนเข้าสต๊อกสินค้า เเละสินค้านั้นยังคงสามารถนำไปขายต่อได้ 

วิธีลงคืนสินค้า สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่หน้าออเดอร์ คลิก “ตัวเลือกจัดการออเดอร์” จากนั้นเลือก “ลงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม”

2. เลือกหมวดหมู่ “คืนสินค้า” กดที่ปุ่ม “เลือกออเดอร์” เพื่อทำการลงบันทึกว่าได้รับสินค้าคืนจากออเดอร์ใดหรือเป็นลูกค้าคนใด
*จะสามารถค้นหาออเดอร์ได้ เฉพาะออเดอร์ที่มีการปิดรายการแล้วเท่านั้น

3. ค้นหาออเดอร์ ด้วยเลขออเดอร์ที่ปิดแล้ว หรือ ชื่อลูกค้าได้ แล้วคลิกเลือกออเดอร์นั้น แล้วกดปุ่ม “ยืนยัน” 

4. เลือกใส่ข้อมูลสินค้าที่ได้รับคืน และใส่จำนวนสินค้าจะคืนสต็อก หากเลือกเป็น “สินค้าเสียหาย” จะไม่ได้คืนสต็อกให้อัตโนมัติ
เพราะระบบนับว่าไม่สามารถนำสินค้าไปขายต่อได้

5. ลงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ต้องชำระจากการได้รับสินค้าคืน เช่น ค่าส่งกลับ วันที่ และหมายเหตุได้ เสร็จแล้วคลิก “บันทึก”

6. การดูข้อมูลการคืนสินค้า ตามรายการที่ได้บันทึกไว้นั้น สามารถดูได้ที่หน้าประวัติ

7. เลือกหัวข้อ “รายการคืนสินค้า” เพื่อดูรายการสินค้าที่ได้รับคืน

8. สามารถเลือกดูตามคลังสินค้า หรือช่วงวันที่ ที่ต้องการดูข้อมูลได้ เเละสามารถกด ส่งออกข้อมูล เพื่อดึงรายการสินค้าออกมาดูได้เป็นไฟล์ Excel ได้

  1. หากต้องการลบข้อมูลการคืนสินค้า สามารถกดที่ “ลบ” ด้านขวามือช่องสีแดงได้เลย

การลงคืนสินค้า จะทำให้ต้นทุนสต็อกเพิ่มขึ้นเนื่องจากสต็อกสินค้ายังสามารถนำมาขายใหม่ได้
และมูลค่าสต็อกก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน
     – ต้นทุนสต็อก คิดจาก จำนวนสินค้า x ต้นทุนสินค้าต่อหน่วย
     – 
มูลค่าสต็อก คิดจาก จำนวนสินค้า x ราคาขาย

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity