การสร้าง SALE PAGE

การสร้าง Sale Page สำหรับ ให้ลูกค้าสามารถเข้าไปซื้อสินค้าด้วยตัวเองได้เลย

โดยมีวิธีการดังนี้

1. เข้าไปที่หน้าตั้งค่า และเลือกที่เมนู  “หน้า Sale Page/ Tracking”

2. กรอกชื่อร้าน (url ที่ต้องการให้เป็น) และกดบันทึก

** จะต้องเป็นตัวภาษาอังกฤษ พิมพ์เล็กทั้งหมด และห้ามมีอักษรพิเศษ

3. ระบบจะขึ้นข้อมูลมาให้ใส่ข้อมูลตามภาพ โดยสามารถเพิ่มโลโก้ หรือภาพอื่นๆได้เลย

   วิธีการหา Page ID สำหรับการตั้งค่า Messenger: คลิก

**กรณีที่ทางร้านต้องการเลือกสินค้า “บางสินค้า” เท่านั้น เพื่อให้เข้าไปอยู่ใน Sale Page

ให้ทำการ สร้างคลังสินค้า และ เพิ่มเฉพาะสินค้า ที่ต้องการให้อยู่ในหน้า Sale Page ลงไปในคลังนั้น แล้วเลือก ตรงนี้ให้เป็นคลังนั้น

*วิธีเพิ่มคลังสินค้า : คลิก

ตัวอย่าง SALE PAGE :

https://mesonal.nativewhale.com/

https://robinwood.nativewhale.com/

**หมายเหตุ ชื่อร้านต้องจะต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด