ตั้งค่าส่ง sms / E-mail ให้ลูกค้าอัตโนมัติ

การส่งข้อความ sms หรือ email ให้ลูกค้าอัตโนมัติ จะส่งให้กับลูกค้าที่มีการเปิดออเดอร์จาก Inbox Facebook Page หรือ Line OA ที่มีการเชื่อมกับระบบชิปนิตี้เท่านั้น โดยประเภทของข้อความอัตโนมัติที่สามารถส่ง sms และ Email ไปได้ คือข้อความดังนี้
 • ส่ง sms อัตโนมัติเมื่อแจ้งโอนรายการที่มีเบอร์โทรศัพท์
 • ส่ง sms อัตโนมัติ เมื่อปิดรายการที่มีเบอร์โทรศัพท์
 • ส่ง Email อัตโนมัติเมื่อปิดรายการที่มีอีเมล์
 • ส่ง inbox/sms แจ้งเตือนลูกค้า ที่พรีออเดอร์ไว้เมื่อสินค้ามีสต็อกแล้ว
*การส่งข้อความ sms จะมีค่าใช้จ่าย 70 ตัวอักษร/1.50 เครดิต

โดยวิธีการตั้งค่าข้อความที่จะส่ง และตั้งค่าให้สามารถส่งข้อความเหล่านี้ได้ สามารถทำได้ ดังนี้

1. การส่ง sms อัตโนมัติ เมื่อแจ้งโอนรายการที่มีเบอร์โทรศัพท์

 • ไปที่หน้าตั้งค่า
 • เลือก “ตั้งค่าข้อความคำสั่งซื้อ”
 • กดเปิดฟังก์ชันในหัวข้อ “ส่ง sms อัตโนมัติ เมื่อแจ้งโอนรายการที่มีเบอร์โทรศัพท์”
 • การตั้งค่าข้อความที่ต้องการให้ส่งไปหลังได้รับการแจ้งโอนเงิน สามารถทำได้โดยเลือกแถบคำสั่ง “ข้อความอัตโนมัติ
 • จะแสดงช่องสำหรับใส่ข้อความเมื่อแจ้งโอนเงิน สามารถใส่ข้อมูลได้ตามที่ต้องการ หากไม่ใส่ จะมีข้อความของทางระบบให้
 • สามารถเลือกข้อความที่ลิงก์กับระบบได้ เช่น เลขที่ออเดอร์ ยอดที่จ่ายแล้ว จะลิงก์เป็นเฉพาะของออเดอร์ของลูกค้าคนนั้นๆ โดยเฉพาะให้โดยอัตโนมัติ
 • เสร็จแล้วกด “บันทึก”

2. การส่ง SMS/Email อัตโนมัติ เมื่อปิดรายการที่มีเบอร์โทรศัพท์/อีเมล์

 • ไปที่หน้าตั้งค่า
 • เลือก “ตั้งค่าข้อความคำสั่งซื้อ”
 • กดเปิดฟังก์ชันในหัวข้อ “ส่ง Email อัตโนมัติ เมื่อปิดรายการที่มีอีเมล์”
 • และสำหรับการ “ส่ง sms อัตโนมัติ เมื่อปิดรายการที่มีเบอร์โทรศัพท์” สามารถกดที่แถบคำสั่ง “ข้อความอัตโนมัติ” เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชั่นในหน้านี้ได้
 • ข้อความสำหรับส่ง sms/Email เมื่อมีการปิดรายการ สามารถใส่ได้ในช่องนี้ หากไม่ใส่จะมีข้อความของทางระบบให้
 • สามารถเลือกข้อความที่ลิงก์กับระบบได้ เช่น เลขที่ออเดอร์ ยอดที่จ่ายแล้ว จะลิงก์เป็นเฉพาะของออเดอร์ของลูกค้าคนนั้นๆ โดยเฉพาะให้โดยอัตโนมัติ
 • สามารถเลือกส่งเลขพัสดุ พร้อมกับลิงก์ของขนส่ง (ตามขนส่งที่เลือก) ส่งไปหาลูกค้าได้ในข้อความสำหรับปิดรายการ
 • เสร็จแล้วกด “บันทึก”

3. การส่ง inbox/sms แจ้งเตือนลูกค้าที่พรีออเดอร์ไว้เมื่อสินค้ามีสต็อกแล้ว สามารถทำได้ ดังนี้ โดยข้อความนี้ จะส่งหาลูกค้าทาง inbox ก่อน ถ้ามีการเปิดออเดอร์จาก Inbox Facebook Page ที่เชื่อมกับระบบ หากไม่มีจะส่งข้อความไปทาง sms สำหรับออเดอร์ที่มีเบอร์โทรศัพท์

 • ไปที่หน้าตั้งค่า
 • เลือก “ตั้งค่าข้อความคำสั่งซื้อ”
 • เลือกแถบคำสั่ง “ข้อความอัตโนมัติ”
 • เลื่อนลงมาด้านล่าง สามารถเปิดใช้ฟังก์ชัน “ส่ง inbox/sms แจ้งเตือนลูกค้า ที่พรีออเดอร์ไว้เมื่อสินค้ามีสต็อกแล้ว” ได้ในหน้านี้
 • สามารถใส่ข้อความในช่องนี้เพื่อส่งให้ลูกค้าได้ตามที่ต้องการ และสามารถเลือกข้อความ “ชื่อสินค้า” เพื่อส่งไปให้ลูกค้าได้อัตโนมัติ โดยชื่อสินค้าจะเป็นข้อมูลที่ทางระบบเชื่อมไว้ให้กับชื่อสินค้านั้นๆ โดยเฉพาะ
 • เสร็จแล้วกด “บันทึก”

สอบถามการใช้งานได้ที่

โทร: 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity