จัดเซ็ต (Set) สินค้า (กรณีขายสินค้าเป็นชุด)

การสร้างเซตสินค้า เหมาะสำหรับแม่ค้าออนไลน์ที่ต้องการจัดโปรโมชันเป็นชุด เช่น ชุดโปรสุดคุ้ม
หรือขายสินค้าประกอบกันเป็นคู่ๆ เช่น ขายเสื้อกับกระโปรงโดยคิดราคาเดียวกัน


1. ไปที่เมนู สินค้า จากนั้นเลือก   จัดเซ็ตสินค้า  

2. กด  + สร้างเซ็ต  

3. กรอกข้อมูลเซ็ตสินค้าให้เสร็จเรียบร้อย จากนั้น  บันทึก 

4. เมื่อเราสร้างชุดสินค้าที่ต้องการเสร็จแล้ว จากนั้นให้เติมสินค้าที่เราต้องการจัดเซ็ตสินค้าหรือชุดสินค้า โดยกด  + สินค้า  

5.  กดเลือกสินค้าแต่ละตัว ที่เราต้องการจัดชุด

6. สินค้าที่เราเลือกไว้ จะปรากฎขึ้นมาเรียบร้อย จากนั้นเมื่อลูกค้าสั่งซื้อเข้ามา ก็สร้างออเดอร์ตามปกติ