วิธีการตั้งค่าการสร้างเอกสารของระบบบัญชี

   ระบบ Peak เป็นระบบบัญชีที่สามารถออกเอกสารทางธุรกิจได้ เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้  ใบกำกับภาษี และเอกสารอื่นๆ ได้ ซึ่งตอนนี้ระบบ Shipnity สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Peak เพื่อสร้างออเดอร์พร้อมกับสร้างเอกสารบนระบบบัญชีให้อัตโนมัติ
   โดยเอกสารที่ระบบ Shipnity จะสร้างให้อัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับ Peak มีดังนี้
– เอกสารใบเสนอราคา
– เอกสารใบแจ้งหนี้
– เอกสารใบเสร็จรับเงิน
– เอกสารใบกำกับภาษี
   หากร้านค้าต้องการที่จะเชื่อมต่อระบบบัญชี Peak เข้ากับ Shipnity จะต้องมีบัญชีของระบบ Peak ก่อนจึงจะสามารถเชื่อมต่อกับ Shipnity ได้ 

หากต้องการให้ระบบ Shipnity สร้างเอกสารในระบบ Peak ให้อัตโนมัติ จะต้องมีการเปิดการตั้งค่าในระบบ Shipnity ดังนี้

1. ไปที่หน้า ตั้งค่า

2. เลือก “เชื่อมต่อระบบอื่น” และเลือก “เชื่อมต่อระบบบัญชี”

3. ในหน้านี้จะมีให้เลือกเปิดฟังก์ชันดังนี้

– สร้างใบเสนอราคา (Quotation) ระบบ Shipnity จะสร้างใบเสนอราคา (Quotation) ใน Peak ให้อัตโนมัติเมื่อมีการสร้างออเดอร์เรียบร้อยและในออเดอร์นั้นมีการใส่ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรลูกค้าถ้วน

สร้างใบแจ้งหนี้ (Invoice) และใบกำกับภาษี (Tax Invoice) เมื่อสร้างออเดอร์ใน Shipnity เรียบร้อย ระบบจะสร้างใบแจ้งหนี้ (Invioce) ใน Peak ให้อัตโนมัติ และหากเป็นออเดอร์ที่มีการออกใบกำกับภาษี จะสร้างใบกำกับภาษี (Tax Invoice) ใน Peak ให้อัตโนมัติ

– สร้างใบเสร็จรับเงิน (Receipt) ระบบ Shipnity จะสร้างใบเสร็จรับเงิน (Receipt) ใน Peak ให้อัตโนมัติ เมื่อออเดอร์นั้นทำการแจ้งโอนในระบบ Shipnity เรียบร้อย

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity