การตั้ง Prefix หน้าเลขออเดอร์

การตั้ง Prefix หน้าเลขออเดอร์
     ร้านค้าสามารถตั้งค่า Prefix หน้าเลขออเดอร์ เพื่อใช้ในการแยกออเดอร์แต่ละคลังสินค้า หรือเพื่อแยกหัวบิลหรือใบเสร็จได้
โดยปกติการเรียงเลขที่ออเดอร์ในระบบ Shipnity จะเป็น 1 – 99 และจะเริ่มที่ A1 – A99 ไล่ตามตัวอักษรไปเรื่อยๆ
* ในกรณีที่ทางร้านต้องการแก้ Prefix ตัวอักษรหน้าเลขออเดอร์ให้เป็นเฉพาะของทางร้านเอง สามารถตั้งค่าด้วยตัวเองได้ (แยกตัวอักษรตามคลังสินค้าได้) เช่น MS1 – MS99 

การตั้ง Prefix หน้าเลขออเดอร์ สามารถทำได้ดังนี้
1. ไปที่หน้าตั้งค่า

2. เลือก “ตั้งค่าร้านค้า” จากนั้นเลือกหมวดหมู่ “คลังสินค้า”

3. คลิก “แก้ไข”

4. สามารถพิมพ์ Prefix ที่ต้องการได้ที่ช่อง “Prefix ของเลขที่ออเดอร์” แล้วทำการ “บันทึก”

 เมื่อสร้างออเดอร์ เลขที่ออเดอร์จะเปลี่ยนไปตามที่เราพิมพ์ Prefix ของออเดอร์ไว้

     ** หมายเหตุ: สามารถตั้งค่า Prefix ตามคลังได้เลย ในกรณีที่ต้องการแยก โดยเลขออเดอร์จะเรียงไปเรื่อย ๆ เช่น คลังที่ 1 ตั้งเป็น SP คลังที่ 2 ตั้งเป็น MS เมื่อมีออเดอร์เข้ามาจะเรียงเป็น SP1, MS2 ไปเรื่อย ๆ

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity