ตั้งค่าร้านค้า


ไปที่หน้า ตั้งค่า แล้วเลือกตั้งค่าพื้นฐานของระบบในช่องด้านล่าง

– ที่อยู่ร้าน และโลโก้– ภาษา – ตั้งค่าหน้าตรวจสอบเลขพัสดุ สำหรับลูกค้า– เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของร้าน