การตั้งค่าใบเสร็จ/ใบปะหน้าพัสดุ

การตั้งค่าใบเสร็จ/ใบปะพัสดุ
     ร้านค้าสามารถปรับรูปแบบการแสดงผลในใบเสร็จ หรือใบปะกล่องของทางระบบได้ โดยสามารทำได้ดังนี้

1. ไปที่หน้าตั้งค่า

2. เลือก “ใบเสร็จ ใบปะกล่อง”

3. คลิก “ตั้งค่า” ของเอกสารที่ต้องการตั้งค่า

4. สามารถตั้งค่าได้ว่าต้องการให้แสดงข้อมูลใดบ้างในใบเสร็จ
     ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินขนาด A4/A5

     ตัวอย่าง รูปแบบใบปะกล่องขนาด A4/A5

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity