ตั้งค่าการส่ง SMS / Email

1. ไปที่หน้า ตั้งค่า


2. คลิก  ตั้งค่าการส่ง SMS / Email 

3. เติมเครคิต SMS เพื่อส่ง
SMS ข้อความละ 1.5 บาท (ข้อความละไม่เกิน 70
ตัวอักษร) 

   โดยคลิก  เติม Credit
SMS 

   **ดูวิธีการเติมเงิน ได้ที่ เติม Credit

4. เลือกตั้งค่า ส่ง
sms อัตโนมัติ เมื่อปิดรายการที่มีเบอร์โทรศัพท์ และ
ส่ง
Email อัตโนมัติ 

   เมื่อปิดรายการที่มีอีเมล์ ตามต้องการ
5. ใส่ข้อความในช่องข้อความ sms พร้อมกับเลขพัสดุของลูกค้า
จะอยู่ต่อท้ายข้อความนี้ 

   แล้วคลิก  บันทึก 
   เมื่อรวมแล้วข้อความละไม่เกิน 70
ตัวอักษรต่อราคา
1.5 บาท
   หมายเหตุ: ถ้าจะใช้ข้อความของระบบ
ให้เว้นว่างไว้