ตรวจสอบพัสดุสำหรับลูกค้า

1. ไปที่หน้า ตั้งค่า

 

2. คลิก “URL ของร้าน”  และพิมพ์ “ชื่อร้าน” เป็นภาษาอังกฤษ โดยต้องเป็นตัวเล็กทั้งหมด

 

3. เลือกรูปแบบของหน้าค้นหา มี 2 แบบ คือ
ลูกค้ากรอกชื่อ
+ รหัสไปรษณีย์ และ ลูกค้ากรอกชื่ออย่างเดียว

4. นำลิงค์ตรวจสอบพัสดุนี้ส่งให้ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าทำการตรวจสอบพัสดุด้วยตนเองได้

ตัวอย่างของหน้าลิงค์ เพื่อให้ลูกค้าดูเลขที่ ems ด้วยตัวเอง
(ข้อมูลย้อนหลัง 7 วัน)