ตรวจสอบเลขพัสดุ


1. ไปที่หน้า ตั้งค่า แล้วเลือก ตั้งค่าหน้าตรวจสอบเลขพัสดุสำหรับลูกค้า


2. เลือกตั้งค่าตามต้องการในเมนู ตั้งค่าหน้าตรวจสอบเลขพัสดุสำหรับลูกค้า


3. เลือกรูปแบบของหน้าค้นหา Tracking ของร้าน มี 2
แบบ
คือ ลูกค้ากรอกชื่อ
+ รหัสไปรษณีย์ 

   และ ลูกค้ากรอกชื่ออย่างเดียว


4. ใส่ชื่อร้าน แนะนำให้ใส่ชื่อร้านเป็นภาษาอังกฤษ


5. ใช้ลิงค์นี้ส่งให้ลูกค้า
เพื่อตรวจสอบเลขพัสดุด้วยตัวเอง


6. เมื่อเข้าไปที่ลิงค์แล้ว
จะมาที่หน้าตรวจสอบเลขพัสดุ จากนั้นลูกค้าใส่ข้อมูลแล้วทำการตรวจสอบได้