จัดการตัวแทนจำหน่ายง่ายๆ ด้วย SHIPNITY

จัดการตัวแทนจำหน่ายง่ายๆ ด้วย SHIPNITY

ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า

ตัวแทนจำหน่ายรับออเดอร์

เจ้าของแบรนด์แพ็กและส่งสินค้า

SHIPNITY จัดการระบบตัวแทนจำหน่าย
ไม่สต็อก (DROPSHIP)

ตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากแบรนด์โดยไม่สต็อก
ตัวแทนมีหน้าที่โพสต์ขายสินค้า
ส่วนเจ้าของแบรนด์มีหน้าที่แพ็กและส่งสินค้าให้กับลูกค้า

SHIPNITY จัดการระบบตัวแทนจำหน่าย
ไม่สต็อก (DROPSHIP)

ตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากแบรนด์
โดยไม่สต็อก ตัวแทนมีหน้าที่โพสต์ขายสินค้า
ส่วนเจ้าของแบรนด์มีหน้าที่แพ็กและส่งสินค้า
ให้กับลูกค้า

ระบบตัวแทน SHIPNITY
ช่วยจัดการหลังร้านค้า

ระบบที่จะช่วยให้ร้านค้าบริหารการขายกับตัวแทนได้ง่าย
สะดวก ช่วยให้จัดการร้านค้าอย่างเป็นระบบ

ระบบตัวแทน SHIPNITY
ช่วยจัดการหลังร้านค้า

ระบบที่จะช่วยให้ร้านค้าบริหารการขายกับตัวแทนได้ง่าย สะดวก ช่วยให้จัดการร้านค้าอย่างเป็นระบบ

ฟังก์ชันเด่น

แบ่งระดับตัวแทนจำหน่าย
เพื่อให้ราคาพิเศษ
สามารถแบ่งระดับตัวแทน (Tier)
ได้หลายระดับ เพื่อแยกราคาพิเศษ
ที่ต่างกันให้กับตัวแทน

เลือกสินค้าที่จะขาย
ให้กับตัวแทนแต่ละระดับได้
หมดปัญหาตัวแทนแต่ละคนขายสินค้า
ไม่เหมือนกัน คุณสามารถจัดระดับให้กับตัวแทนพร้อมเลือกรายการสินค้าที่จะขายให้กับตัวแทนแต่ละระดับได้

ระบบเปิดบิลและเช็คสต็อกสินค้าสำหรับตัวแทน
มีระบบให้ตัวแทนสามารถเปิดบิล
พร้อมแจ้งโอนเงินไปยังแบรนด์
รวมไปถึงเช็คสต็อกสินค้าได้ด้วยตัวเอง
ไม่ต้องถามแบรนด์บ่อยๆ

รายงานข้อมูลและ
สถิติต่างๆ
แบรนด์และตัวแทนจำหน่ายสามารถดูรายงานและสถิติต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนออเดอร์ ยอดขาย กำไร หรือค่าคอมมิชชันของตัวแทนจำหน่าย

ระบบแต้มสะสม
รองรับระบบสะสมแต้มเพื่อให้ตัวแทน ใช้แลกรับรางวัล
รับส่วนลดจากทางแบรนด์
หรือเพื่อเลื่อนระดับตัวแทน

แบ่งระดับตัวแทนจำหน่าย
เพื่อให้ราคาพิเศษ
สามารถแบ่งระดับตัวแทน (Tier)
ได้หลายระดับ เพื่อแยกราคาพิเศษ
ที่ต่างกันให้กับตัวแทน

เลือกสินค้าที่จะขาย
ให้กับตัวแทนแต่ละระดับได้
หมดปัญหาตัวแทนแต่ละคนขายสินค้าไม่เหมือนกัน คุณสามารถจัดระดับให้กับตัวแทนพร้อมเลือกรายการสินค้าที่จะขายให้กับตัวแทนแต่ละระดับได้

ระบบเปิดบิลและเช็คสต็อกสินค้าสำหรับตัวแทน
มีระบบให้ตัวแทนสามารถเปิดบิล
พร้อมแจ้งโอนเงินไปยังแบรนด์
รวมไปถึงเช็คสต็อกสินค้าได้ด้วยตัวเอง
ไม่ต้องถามแบรนด์บ่อยๆ

รายงานข้อมูลและ
สถิติต่างๆ
แบรนด์และตัวแทนจำหน่ายสามารถดูรายงานและสถิติต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนออเดอร์ ยอดขาย กำไร
หรือค่าคอมมิชชันของตัวแทนจำหน่าย

ระบบแต้มสะสม
รองรับระบบสะสมแต้มเพื่อให้ตัวแทน ใช้แลกรับรางวัล รับส่วนลดจากทางแบรนด์
หรือเพื่อเลื่อนระดับตัวแทน

SHIPNITY มีฟีเจอร์เกี่ยวกับระบบตัวแทนที่น่าใช้อีกเพียบ
ระบบเดียวครอบคลุมทุกช่องทางขาย

แยกเลขออเดอร์ แยกคลังสินค้า
จากออเดอร์ปกติเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการได้

พิมพ์ใบปะกล่องให้ที่อยู่ผู้ส่งเป็นที่อยู่ตัวแทนได้

มีแอปพลิเคชันให้ตัวแทนใช้งานบนมือถือ
สำหรับการเปิดออเดอร์และเช็คสต็อก

เก็บข้อมูลตัวแทนอย่างละเอียด ประวัติการขาย
ทุกออเดอร์ และสามารถ Export ข้อมูลออกมาได้

รองรับการทำราคาโปรโมชั่นพิเศษให้ตัวแทน
ตามจำนวนชิ้นที่ขาย

ออกใบเสร็จให้กับลูกค้าและตัวแทนได้

รองรับการชำระเงินจากตัวแทน
ทั้งแบบรายออเดอร์ หรือแบบเครดิต

รองรับตัวแทนแบบสต็อกสินค้า

SHIPNITY
มีฟีเจอร์เกี่ยวกับระบบตัวแทนที่น่าใช้อีกเพียบ ระบบเดียวครอบคลุม
ทุกช่องทางขาย

แยกเลขออเดอร์ แยกคลังสินค้า จากออเดอร์ปกติเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการได้

พิมพ์ใบปะกล่องให้ที่อยู่ผู้ส่งเป็นที่อยู่ตัวแทนได้

มีแอปพลิเคชันให้ตัวแทนใช้งานบนมือถือ สำหรับการเปิดออเดอร์และเช็คสต็อก

เก็บข้อมูลตัวแทนอย่างละเอียด ประวัติการขายทุกออเดอร์ และสามารถ Export ข้อมูล
ออกมาได้

รองรับการทำราคาโปรโมชั่น
พิเศษให้ตัวแทนตามจำนวน
ชิ้นที่ขาย

ออกใบเสร็จให้กับลูกค้าและตัวแทนได้

รองรับการชำระเงินจากตัวแทน
ทั้งแบบรายออเดอร์
หรือแบบเครดิต

รองรับตัวแทนแบบสต็อกสินค้า

เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับคุณ

เลือกแพ็กเกจ
ที่เหมาะกับคุณ

บริการอื่น ๆ ที่น่าสนใจของ SHIPNITY

“ SHIPNITY ช่วยให้ร้านค้าจัดการตัวแทนจำหน่ายเป็นระบบ
ตัวแทนทำงานสบาย ไม่หนีไปหาคู่แข่ง

“ SHIPNITY ช่วยให้ร้านค้าจัดการตัวแทนจำหน่ายเป็นระบบ
ตัวแทนทำงานสบาย
ไม่หนีไปหาคู่แข่ง

ติดต่อเราได้ที่