ฟังก์ชันออกเอกสารใบสั่งซื้อ และใบโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง

     เป็นฟังก์ชันใหม่ที่สามารถออกใบสั่งซื้อ (PO) เพื่อสั่งซื้อสินค้าและเติมสต็อก และออกใบโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังเพื่อใช้ในการตรวจสอบสินค้าเข้า – ออกระหว่างคลังได้ ซึ่งจะช่วยให้ร้านค้าสามารถจัดการสต็อกสินค้าได้ง่ายขึ้น

การออกเอกสารใบสั่งซื้อ (PO) ผ่านระบบ Shipnity คืออะไร?
     เมื่อร้านค้าต้องการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ขาย (Supplier) ร้านค้าสามารถสร้างคำสั่งซื้อสินค้าในระบบ Shipnity และสามารถพิมพ์ใบสั่งซื้อ (PO) ได้ และเมื่อสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว สามารถกดอนุมัติคำสั่งซื้อเพื่อเป็นการเติมสต็อกสินค้าในระบบ Shipnity ได้เลย

การออกเอกสารใบสั่งซื้อ (PO) ผ่านระบบ Shipnity ทำอะไรได้บ้าง?
     1. สามารถออกเอกสารใบสั่งซื้อ (PO) จากในระบบ Shipnity ได้เลย เมื่อร้านค้าต้องการสั่งซื้อสินค้าจาก Supplier 
     2. เมื่อร้านค้าสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อย สามารถกดอนุมัติคำสั่งซื้อเพื่อเติมสต็อกสินค้าลงในระบบ Shipnity ได้เลย
     3. สามารถจำกัดสิทธิ์ User ที่จะสร้างเอกสาร อนุมัติเอกสาร และพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อ (PO) ได้
     4. แสดงประวัติการสร้างคำสั่งซื้อและประวัติการเพิ่มสต็อกสินค้า พร้อมทั้ง
เอกสารการสั่งซื้อในระบบอย่างชัดเจน ช่วยให้ร้านค้าสามารถตรวจสอบการเติมสต็อกสินค้าได้ง่ายขึ้น

คู่มือการใช้งานฟังก์ชันใบสั่งซื้อ (PO)

การออกเอกสารใบโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังผ่านระบบ Shipnity คืออะไร?
     เมื่อร้านค้าต้องการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง ร้านค้าสามารถสร้างคำสั่งซื้อสินค้าในระบบ Shipnity และสามารถพิมพ์ใบโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังได้ และเมื่ออนุมัติคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ระบบจะย้ายสต็อกสินค้าจากคลังต้นทางไปยังคลังปลายทางให้อัตโนมัติและในกรณีที่ต้องการทำเป็นการขายสินค้าระหว่างคลัง จะสามารถออกใบกำกับภาษีได้อีกด้วย

การออกการออกเอกสารใบโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังผ่านระบบ Shipnity ทำอะไรได้บ้าง?
     1. สามารถออกเอกสารการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังได้ 
     2. สามารถออกใบกำกับภาษี เมื่อมีการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังได้
     3. สามารถจำกัดสิทธิ์ User ที่จะสร้างเอกสาร อนุมัติเอกสาร และพิมพ์เอกสารใบโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังได้
     4. แสดงประวัติการสร้างคำสั่งซื้อและประวัติการย้ายสต็อกสินค้า พร้อมทั้งเอกสารการย้ายสินค้าในระบบอย่างชัดเจน
ช่วยให้ร้านค้าสามารถตรวจสอบการย้ายสินค้าเข้า – ออกระหว่างคลังได้ง่ายยิ่งขึ้น

คู่มือการใช้งานฟังก์ชันใบโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity