การเลือกขนส่ง

การส่งสินค้าในระบบ Shipnity มีทั้งหมด 2 แบบ คือ

     1. จัดส่งสินค้าด้วยตัวเอง
     การที่ร้านค้าทำการจัดส่งสินค้าตามปกติด้วยตัวเอง หลังจากจัดส่งเสร็จแล้วทางร้านสามารถนำเลขพัสดุมากรอกในระบบ
เพื่อปิดรายการและแจ้งให้กับลูกค้า

     2. จัดส่งสินค้าผ่านระบบ (Shipnity Express)
     จะเป็นการที่ร้านค้าเลือกส่งผ่านขนส่งที่ Shipnity ได้ทำการเชื่อมต่อไว้ ร้านค้าจะได้รับเลขพัสดุทันที สามารถพิมพ์ใบ Dropoff และเรียกขนส่งมารับได้ เมื่อขนส่งรับสินค้าเข้าระบบ จะส่งข้อความแจ้งเลขพัสดุให้ลูกค้าอัตโนมัติ ไม่ต้องนั่งกรอกเอง
     ซึ่งจะต้องมีการเติมเครดิตเข้าในระบบ Shipnity เพื่อใช้เป็นค่าส่งสินค้า โดยจะหักเครดิต 30 เครดิตต่อ 1 ออเดอร์ เมื่อส่งสินค้าหากค่าส่งน้อยกว่า 30 เครดิต ระบบจะคืนส่วนต่างของเครดิตให้
     สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การส่งผ่านระบบ (Shipnity Express)

วิธีการเลือกขนส่ง
1. ไปที่หน้าตั้งค่า

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

2. เลือก “การขนส่ง”
3. เลือกแถบคำสั่ง “จัดการขนส่ง”

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

4. เพิ่มขนส่งที่ต้องการใช้งาน ในช่อง “เพิ่มขนส่ง” จากนั้นขนส่งจะมาอยู่ในช่องขนส่ง

สามารถเลือก “ขนส่งหลัก” เพื่อให้ในการเลือกสร้างออเดอร์ ระบบจะใช้ขนส่งที่เลือก เป็นค่าเริ่มต้นในการสร้างออเดอร์
* หากเป็นออเดอร์จาก Facebook Live ระบบจะเลือกขนส่งของออเดอร์จากขนส่งหลัก

หากต้องการใช้ “ส่งผ่านระบบ (Shipnity Express) เป็นค่าเริ่มต้น” ในการสร้างออเดอร์ จะต้องมีการเปิดฟังก์ชันนี้ไว้

ถ้าเป็นการจัดส่งผ่านระบบ (Shipnity Express) จะต้องมีการกรอก “ที่อยู่ร้าน” ในหน้าตั้งค่า แถบคำสั่ง “ข้อมูลร้านค้า”
ให้ครบทุกช่องนะคะ

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity