การเชื่อม Shopee/Lazada หลายแอคเคาท์แล้วตัดสต๊อกที่เดียว

การเชื่อม Shopee/Lazada ดีอย่างไร

     การเชื่อม Shopee/Lazada จะช่วยให้สามารถรวมออเดอร์จากทาง Marketplace เข้ามาใน Shipnity ที่เดียว พร้อมตัดสต๊อกและอัพเดตสต๊อกของทุกช่องทาง เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ร้านค้าในการจัดการออเดอร์และสต๊อกสินค้าได้ง่ายในที่เดียว

Shopee/Lazada จะเชื่อมกับ Shipnity ได้อย่างไร

     การเชื่อมต่อข้อมูลกันจะเชื่อมกันด้วยเลข sku โดยทางร้านจะต้องมีการสร้างสินค้าทั้งใน Marketplace ที่ต้องการเชื่อม และ Shipnity ก่อน โดยตั้งรหัส sku ของสินค้าให้ตรงกันทั้ง 3 ช่องทาง

เชื่อม Shopee/Lazada มีข้อจำกัดอะไรบ้าง

  • จะต้องมีสินค้าทั้งใน Marketplace และ Shipnity

  • จะต้องตั้งเลข sku ให้ตรงกัน

  • แต่ละคลังสินค้า จะสามารถเชื่อมกับ Shopee ได้ 1 ร้าน และ Lazada ได้ 1 ร้าน

วิธีการเชื่อม Shopee/Lazada กับ Shipnity ทำอย่างไร

  ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่หน้า “ตั้งค่า” แล้วเลือก “เชื่อมต่อ Marketplace”

     วิธีการเชื่อมต่อกับ Shopee : https://blog.shipnity.com/shopee/
     วิธีการเชื่อมต่อกับ Lazada : https://blog.shipnity.com/lazada/

 

  ขั้นตอนที่ 2 เลือกคลังที่ต้องการเชื่อม แล้วคลิก”เชื่อมต่อ Shopee/Lazada กับคลังนี้”

 

  ขั้นตอนที่ 3 คลิก “Log in Shopee” และ/หรือ “Log in Lazada” เพื่อทำการเชื่อมต่อกับระบบ

 

  ขั้นตอนที่ 4 เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นดังภาพ

 

การอัพเดตสต๊อกไปยัง Shopee/Lazada

     หากทางร้านต้องการเชื่อมต่อสต๊อกในระบบ Shipnity กับ Shopee / Lazada สามารถทำได้ดังนี้

  ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่หน้า “ตั้งค่า” เลือกคลิก “เชื่อมต่อ Marketplace”

 

  ขั้นตอนที่ 2 ด้านขวามือ ให้เลือกติ๊กในช่องที่ต้องการอัพเดต จะเป็นการอัพเดตสต๊อกสินค้า จาก Shipnity ไปยัง Shopee/Lazada โดยจะใช้เวลาในการเชื่อมต่อข้อมูลหลังอัพเดตสต๊อกไปประมาณ 10 นาที (ขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้า)

 

การตัดสต๊อก หากเชื่อมต่อ Shopee/Lazada หลายคลัง หรือหลายร้าน

     แบ่งการเชื่อมต่อหลายคลังออกเป็น 2 กรณี

       กรณีที่ 1 ทางร้านขายของเหมือนกันทุกร้านใน Shopee/Lazada และต้องการตัดสต๊อกร่วมกัน สามารถทำได้โดย

  • เข้าไปที่หน้า “ตั้งค่า” คลิกเลือก “คลังสินค้า”

  • ด้านขวามือ จะมีให้เลือกเปิดใช้งาน “คลังสินค้า ใช้จำนวนสต๊อกร่วมกัน” เมื่อเปิดใช้ฟังก์ชั่นนี้แล้ว จะยึดจำนวนสต๊อกจากคลัง Main เท่านั้น และทุกคลังจะมีสต๊อกเท่ากันเสมอ

         **ไม่แนะนำให้เปิด-ปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้กลับไปกลับมา เพราะจะทำให้ข้อมูลสต๊อกคลาดเคลื่อนได้

       กรณีที่ 2 ทางร้านขายของไม่เหมือนกัน ในแต่ละร้าน ขายสินค้าต่างกัน สินค้าทุกรายการจะต้องเพิ่มเข้าที่คลัง Main ก่อนเสมอ และจะต้องเพิ่มสินค้าและสต๊อกในคลังอื่นๆด้วย โดยการเชื่อมต่อ Marketplace ร้านนั้นๆ  กับคลังสินค้า จะเป็นการยึดข้อมูลรายการสินค้าและสต๊อกสินค้าจากคลังที่เชื่อมต่อเท่านั้น

       หากไม่ต้องการตัดสต๊อกร่วมกัน ไม่ต้องทำตามกรณีที่ 1 ให้ปิดฟังก์ชั่นไว้เหมือนเดิม