การตั้งรหัสสินค้าใน Lazada กับ Shipnity

การใช้งานเชื่อมต่อระบบ Shipnity กับ Lazada สามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อและใช้งานได้หลัก ๆ ดังนี้
1. การเชื่อมต่อลาซาด้า (Lazada) : คลิก
2. การตั้งค่ารหัสสินค้าใน Lazada ให้ตรงกับ Shipnity
3. การพิมพ์ใบปะหน้าลาซาด้า (Lazada) ในระบบ Shipnity : คลิก

     หลังจากมีการเชื่อมต่อ Lazada กับระบบ Shipnity แล้ว หากทางร้านมีสินค้าอยู่ในร้าน Shipnity อยู่แล้ว จะต้องมีการตั้งรหัสสินค้าให้ตรงกับช่องทาง Lazada ก่อน เพื่อให้สามารถเชื่อมสต็อกสินค้ากันได้

หลักการตั้งรหัสสินค้าใน Lazada ให้ตรงกับ Shipnity เพื่อให้สามารถเชื่อมสต็อกสินค้า และตัดสต็อกกันได้ มีดังนี้

  1. ต้องสร้างสินค้าทั้งในระบบ Lazada และ Shipnity
  2. ในระบบ Lazada ตั้งรหัสสินค้า “Seller sku” ให้ตรงกับ “รหัสสินค้าหลัก” ในระบบ Shipnity
  3. ในกรณีที่มีสินค้าย่อย ในระบบ Lazada จะตัองตั้ง “Seller sku” ให้ตรงกับ “รหัสสินค้าย่อย” ในระบบ Shipnity

สรุปคือ ต้องตั้งรหัส Seller sku ให้ตรงกับรหัสสินค้าย่อยที่สุดที่มี ถ้าไม่มีสินค้าย่อย จึงจะตั้งให้ตรงกับรหัสสินค้าหลักได้

การตั้งค่ารหัสสินค้าให้ตรงกัน สามารถทำได้ ดังนี้

1. ล็อคอิน Seller Center Lazada เพื่อเข้าสู่ระบบหลังบ้านของร้านลาซาด้า (Lazada)

2. ไปที่ “สินค้าของฉัน” เลือกสินค้าที่ต้องการตั้งรหัสสินค้า แล้วกด “แก้ไข”

3. เลื่อนลงมา เพื่อตั้งรหัสสินค้าในช่อง “Seller sku” ของระบบ Lazada ให้ตรงกับช่อง “รหัสสินค้า” ที่เป็นรหัสสินค้าหลักในระบบ Shipnity

4. หากมีสินค้าย่อย ให้ใส่รหัสสินค้าย่อยที่ช่อง “Seller sku” ได้เลย

5. เสร็จแล้ว กดบันทึก ทั้งใน Lazada และ Shipnity แล้วรอระยะเวลาการเชื่อมต่อสต็อกสินค้ากันประมาณ 5-15 นาที

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

การที่ตั้งค่ารหัสสินค้าตรงกันทั้ง 2 ช่องทาง คือ Lazada และ Shipnity แล้ว แต่สต็อกยังไม่สามารถอัพเดตเป็นตัวเดียวกันได้อาจเกิดจาก
1. รหัสสินค้าซ้ำกัน อาจซ้ำใน Lazada หรือ Shipnity
2. รหัสสินค้าที่ตั้งค่ายังไม่ตรงกัน ทั้งในส่วนของรหัส และรูปแบบการสร้างสินค้า
3. รหัสสินค้านั้นไม่มีในบางช่องทาง เช่น อาจจะมีสินค้านี้ใน Shipnity แต่ไม่มีใน Lazada เป็นต้น

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity