การตั้งค่ารหัสสินค้าใน Lazada กับ Shipnity

การเชื่อมระบบกับ Lazada: คลิกที่นี่ 

สำหรับการตั้งค่ารหัสสินค้าใน Shipnity ให้สามารถตัดสต๊อกและอัพเดตบน Lazada ได้ จะมีหลักการดังนี้

  • ต้องสร้างสินค้าทั้งบน “Lazada” และ “Shipnity” 
  • ต้องตั้ง “Seller SKU” บน Lazada ให้ตรงกับ “รหัสสินค้า” ใน Shipnity
  • กรณีมีสินค้าย่อย “Seller SKU” บน Lazada จะต้องตรงกับ “รหัสสินค้าย่อย” ใน Shipnity

ตามภาพเลย

กรณีไม่มีสินค้าย่อย

กรณีมีสินค้าย่อย

 

การตั้งค่าเพื่อให้ตรงกันสามารถทำได้ดังนี้

1. เข้าที่หน้า Seller Center “สินค้า” และไปที่ “จัดการสินค้า” ใน Lazada โดยเลือกสินค้าที่ต้องการแก้ไข และกด “แก้ไข”

 

2. เลือกสินค้าที่ต้องการแก้ไข และกดที่ “เปลี่ยนสถานะ” และ แก้ไขรายละเอียด”

 

3. สามารถมองหาในส่วน “Seller SKU” ของแต่ละสินค้าและ โดยต้องแก้ไข ให้ตรงกันกับ “รหัสสินค้า” ใน Shipnity