ตั้งค่าส่ง SMS / Email ให้ลูกค้าอัตโนมัติ

ส่ง SMS / Email ผ่านระบบ Shipnity คืออะไร?

    การส่งข้อความ SMS หรือ Email ให้ลูกค้าอัตโนมัติ ระบบจะส่งข้อความให้กับลูกค้าที่มีการเปิดออเดอร์จากหน้าออเดอร์ในระบบ Shipnity ในกรณีที่ไม่ได้เปิดอออเดอร์ผ่าน Inbox Facebook Page หรือ Line OA ที่มีการเชื่อมกับระบบเท่านั้น

ระบบสามารถส่งข้อความ SMS/Email ในกรณีใดได้บ้าง?

    โดยประเภทของข้อความอัตโนมัติที่สามารถส่ง SMS และ Email ไปได้ คือข้อความดังนี้

  • ส่ง sms อัตโนมัติเมื่อแจ้งโอนรายการที่มีเบอร์โทรศัพท์ คลิก
  • ส่ง sms/Email อัตโนมัติ เมื่อปิดรายการที่มีเบอร์โทรศัพท์/อีเมล์ คลิก
  • ส่ง inbox/sms แจ้งเตือนลูกค้า ที่พรีออเดอร์ไว้เมื่อสินค้ามีสต็อกแล้ว คลิก

*การส่งข้อความ sms จะมีค่าใช้จ่าย 70 ตัวอักษร/1.50 เครดิต

โดยวิธีการตั้งค่าข้อความที่จะส่ง และตั้งค่าให้สามารถส่งข้อความเหล่านี้ได้ สามารถทำได้ ดังนี้

1. การส่ง sms อัตโนมัติ เมื่อแจ้งโอนรายการที่มีเบอร์โทรศัพท์

   1.1 ไปที่หน้าตั้งค่า

     1.2 เลือก “ตั้งค่าข้อความคำสั่งซื้อ” กดเปิดฟังก์ชันในหัวข้อ “ส่ง sms อัตโนมัติ เมื่อแจ้งโอนรายการที่มีเบอร์โทรศัพท์”

      1.3 หากต้องการตั้งค่าข้อความที่ส่งไปแจ้งลูกค้าหลังได้รับการแจ้งโอนเงิน สามารถทำได้โดยเลือกแถบคำสั่ง “ข้อความอัตโนมัติ” ได้ ซึ่งหน้านี้จะแสดงช่องสำหรับใส่ข้อความเมื่อแจ้งโอนเงิน สามารถใส่ข้อมูลได้ตามที่ต้องการ หากไม่ใส่ จะมีข้อความของทางระบบให้

     1.4 สามารถเลือกข้อความที่ลิงก์กับระบบได้ เช่น เลขที่ออเดอร์ ยอดที่จ่ายแล้ว จะลิงก์เป็นเฉพาะของออเดอร์ของลูกค้าคนนั้นๆ โดยเฉพาะให้โดยอัตโนมัติ เสร็จแล้วกด “บันทึก”

2. การส่ง SMS/Email อัตโนมัติ เมื่อปิดรายการที่มีเบอร์โทรศัพท์/อีเมล์

    2.1 ไปที่หน้าตั้งค่า

     2.2 เลือก “ตั้งค่าข้อความคำสั่งซื้อ” กดเปิดฟังก์ชันในหัวข้อ “ส่ง Email อัตโนมัติ เมื่อปิดรายการที่มีอีเมล์”

     2.3 และสำหรับการ “ส่ง sms อัตโนมัติ เมื่อปิดรายการที่มีเบอร์โทรศัพท์” สามารถกดที่แถบคำสั่ง “ข้อความอัตโนมัติ” เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชั่นในหน้านี้ได้

     2.4 ข้อความสำหรับส่ง sms/Email เมื่อมีการปิดรายการ สามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้ในช่องนี้ได้

     2.5 สามารถใส่ลิงก์ออเดอร์เพิ่มเติมได้ เสร็จแล้วกด “บันทึก” 

  • เลขที่ออเดอร์, ลิงก์ออเดอร์, ยอดสั่งซื้อ และยอดที่จ่ายแล้ว จะลิงก์เป็นเฉพาะของออเดอร์ของลูกค้าคนนั้นๆ โดยระบบจะดึงข้อมูลมาให้อัตโนมัติ
  • ส่งเลขพัสดุ พร้อมกับลิงก์ของขนส่ง (ตามขนส่งที่เลือก) ระบบจะส่งลิงก์เช็คเลขพัสดุสำหรับออเดอร์นั้นไปหาลูกค้าในข้อความเมื่อขนส่่งทำการสแกนพัสดุเข้าระบบขนส่งและออเดอร์นั้นปิดรายการในระบบเรียบร้อยแล้ว

3. การส่ง inbox/sms แจ้งเตือนลูกค้าที่พรีออเดอร์ไว้เมื่อสินค้ามีสต็อกแล้ว 

    โดยข้อความนี้จะส่งหาลูกค้าทาง inbox/sms ถ้ามีการเปิดออเดอร์จาก Inbox Facebook Page ที่เชื่อมกับระบบ หากไม่ใช่ออเดรอ์ที่เปิดผ่าน inbox ระบบจะส่งข้อความไปทาง sms สำหรับออเดอร์ที่มีเบอร์โทรศัพท์

     3.1 ไปที่หน้าตั้งค่า

    3.2 เลือก “ตั้งค่าข้อความคำสั่งซื้อ” เลือกแถบคำสั่ง “ข้อความอัตโนมัติ”

     3.3 เลื่อนลงมาด้านล่าง สามารถเปิดใช้ฟังก์ชัน “ส่ง inbox/sms แจ้งเตือนลูกค้า ที่พรีออเดอร์ไว้เมื่อสินค้ามีสต็อกแล้ว” ได้ในหน้านี้ สามารถใส่ข้อความในช่องนี้เพื่อส่งให้ลูกค้าได้ตามที่ต้องการ และสามารถเลือกข้อความ “ชื่อสินค้า” เพื่อส่งไปให้ลูกค้าได้อัตโนมัติ โดยชื่อสินค้าจะเป็นข้อมูลที่ทางระบบเชื่อมไว้ให้กับชื่อสินค้านั้นๆ โดยเฉพาะ เสร็จแล้วกด “บันทึก”

สอบถามการใช้งานได้ที่

โทร: 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity