การดูรายงาน สถิติและภาพรวม

     รายงาน สถิติและภาพรวม ในระบบ Shipnity จะเป็นการดึงข้อมูลจากที่ทางร้านมีการสร้างออเดอร์ หรือลงข้อมูลสินค้า ค่าใช้จ่ายในระบบต่าง ๆ มาประมวลผล โดยจะมีทั้งยอดขาย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย กำไร ซึ่งจะรวมยอดของทั้งร้าน และยังสามารถดูข้อมูลแบบแยกคลังสินค้าได้อีกด้วย

Shipnity มีรายงานอะไรบ้าง

วิธีการดูรายงาน (Report)

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity