การเพิ่มแอดมิน/ตัวแทน เข้าคลังสินค้า

 1.  – เพิ่มคลังสินค้าของร้านคุณให้เรียบร้อย
   (หากต้องการเรียนรู้การเพิ่มคลังสินค้า ไปที่ “เพิ่มคลังสินค้า (หลายสต็อก)” )  และ
   – เพิ่มสินค้าในคลัง ให้เรียบร้อยด้วยเช่นกัน 
   (หากต้องการเรียนรู้การเพิ่มสินค้าในคลัง ไปที่ “เพิ่มสินค้าในคลัง” )
  2.เมื่อมีคลังสินค้าเรียบร้อยแล้ว 
   ไปที่เมนูรูป  “ตั้งค่า”  ซึ่งอยู่ด้านบนทางขวา จากนั้นเลือกเมนู  “ผู้ใช้งาน”  

3. จะเห็นว่ามีผู้ใช้งานหลักนั่นคือ ตัวเรา อยู่แล้ว
ดังนั้นหากเราต้องการเพิ่มผู้ใช้งาน (แอดมิน) คลิกเมนู
  “เพิ่มผู้ใช้งาน” 
4.  สร้างบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้งานใหม่ให้เรียบร้อย จากนั้นคลิก  “สร้างผู้ใช้งาน” 
5. เราจะเห็นข้อมูลของผู้ใช้งานใหม่ที่เราสร้างขึ้น

6. เราสามารถตั้งค่าตำแหน่งของผู้ใช้งานได้ โดยคลิกที่รูปลูกศรเล็กๆ ข้างข้อความAdmin
7.  เราสามารถตั้งค่า ให้แอดมินแต่ละคนเลือกดูคลังสินค้าย่อยๆแต่ละอันได้
   ตั้งค่าโดย คลิกที่ ตัวอักษร Main  จากนั้นเลือก คลังสินค้าที่อยากให้แอดมินคนนั้นๆ เห็น ซึ่งจะเพิ่มกี่คลังก็ได้ 8. เมื่อเลือกคลังให้แต่ละผู้ใช้งานเรียบร้อย กด  “บันทึก” ทุกผู้ใช้งานที่มีการเปลี่ยนแปลง