การบริหารจัดการแยกคลังสินค้า

     ในกรณีที่ลูกค้าต้องการสร้างคลังสินค้าใหม่ขึ้นมา หรือมีคลังสินค้ามากกว่า 1 คลัง หากต้องการจัดการสินค้าและสต็อก จะสามารถทำได้ ดังนี้

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity