การดูรายชื่อและยอดซื้อของผู้ขาย (Supplier)

     การดูรายชื่อและข้อมูลยอดสั่งซื้อที่ทางร้านเคยสั่งซื้อกับ Supplier คนนั้นๆ จากการบันทึกการเพิ่มสต็อกเข้าระบบ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่หน้า “ผู้ติดต่อ” และเลือก “ลูกค้า”

2. ในหน้านี้ จะแสดงข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขาย (Supplier) และรายชื่อผู้ขายทั้งหมดที่เคยมีเพิ่มสต็อกด้วย Supplier คนนั้น ๆ

3. หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ขาย สามารถเข้าไปเพื่อดูข้อมูลได้โดยการกดที่ชื่อ Supplier จะมีแสดงประวัติการสั่งซื้อของ Supplier คนนั้นให้ ดังภาพ

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity