Import สินค้าด้วย Excel/เพิ่มสต๊อกด้วย Excel

Import สินค้าด้วย Excel หากต้องการเพิ่มสินค้าครั้งละหลายรายการ สามารถทำได้โดยการใช้ Excel ในระบบ ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่หน้าสินค้า แล้วเลือก Import/Export สินค้า ขั้นตอนที่ 2 เลือก Download Template เพื่อใช้ในการใส่ข้อมูลสินค้า ขั้นตอนที่ 3 เพิ่มข้อมูลสินค้าในตาราง โดยส่วนสำคัญที่ต้องใส่ข้อมูลคือ            - product_code    …

Continue Reading Import สินค้าด้วย Excel/เพิ่มสต๊อกด้วย Excel

ปิดออเดอร์ด้วย Excel

1. ไปที่เมนู  ออเดอร์ 2. กดที่แถบด้านซ้ายมือ  จากนั้นเลือก   "3.รอเลขพัสดุ (พิมพ์แล้ว)" ระบบจะขึ้นแสดงรายการออเดอร์ทั้งหมดที่โอนเงินเรียบร้อยที่กำลังรอหมายเลขพัสดุ  3. กด    ปิดรายการด้วย Excel    4 เมื่อขึ้นหน้าต่าง Close order  เราสามารถทำได้ทั้ง  - Export เป็นไฟล์ Excel  - นำเข้าไฟล์ Excel ได้ 4.1 กรณี Export รายการออเดอร์ทั้งหมดด้วย Excel   : …

Continue Reading ปิดออเดอร์ด้วย Excel

Export สรุปออเดอร์(ที่โอนเงินแล้ว)เป็นไฟล์ Excel

Export สรุปออเดอร์ที่สั่งซื้อหรือโอนเงินให้ร้านเรียบร้อยแล้ว ในรูปแบบไฟล์ Excel  เพื่อเตรียมแปะหน้ากล่องพัสดุ หรือจัดส่งในลำดับถัดไป   1. ไปที่เมนู "ออเดอร์" จากนั้นเลือก " 2.พิมพ์ชื่อที่อยู่ลูกค้า " 2. จากนั้นเลือก   พิมพ์ทุกรายการ  3. เลือกตัวเลือก : ที่อยู่ + ใบเสร็จ  4. เลือก  Export  5. จะได้ไฟล์ สรุปออเดอร์ในรูปแบบ Excel หรือ .xls เรียบร้อย…

Continue Reading Export สรุปออเดอร์(ที่โอนเงินแล้ว)เป็นไฟล์ Excel

Export ข้อมูลลูกค้า

1. เมื่อออเดอร์ลูกค้าเข้ามาและโอนเงินเรียบร้อยแล้ว  สถานะลูกค้าจึงจะขึ้นที่หน้าเมนู  "ผู้ติดต่อ"      2. ไปที่หน้า "ผู้ติดต่อ" 3. จากนั้นเลือกที่เมนู     Export    4. เลือกสถานที่ที่ต้องการบันทึกไฟล์  จากนั้นกด   Save    5. เมื่อ Export ข้อมูลลูกค้าออกมาแล้วจะได้ตัวอย่างไฟล์ Excel ดังภาพ

Continue Reading Export ข้อมูลลูกค้า

สร้างสินค้าและแก้ไขสินค้าผ่านไฟล์ Excel

1. ไปที่หน้า สินค้า 2. คลิก Import/Export สินค้า 3. ถ้าต้องการเพิ่มสินค้า ไปที่ รายละเอียดสินค้า แล้วเลือกหมวดหมู่สินค้า 4. เลือกหมวดหมู่สินค้าแล้ว คลิก  Export to Excel  5. เว้นช่อง column id ไว้ แล้วใส่รายละเอียดสินค้าตาม Column นอกจากนี้ถ้าต้องการแก้ไขรายละเอียดสินค้าก็ทำได้ในขั้นตอนนี้ เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้วให้ทำการ Save file    **รหัสสินค้าสินค้าหลักและสินค้าย่อย จะต้องไม่ซ้ำกัน  …

Continue Reading สร้างสินค้าและแก้ไขสินค้าผ่านไฟล์ Excel

เพิ่มสินค้าย่อย ด้วย Excel (Export-Import Excel)

1. ไปที่หน้า สินค้า 2. คลิก Import/Export สินค้า 3. ถ้าต้องการเพิ่มสต็อกของสินค้าหลักและสินค้าย่อย ไปที่ สต็อก/สินค้าย่อย แล้วเลือกหมวดหมู่สินค้า   4. หลังจากเลือกหมวดหมู่สินค้าแล้ว คลิก  Export to Excel  5. เมื่อเปิดไฟล์ขึ้นมา ถ้าสินค้าไม่มีสินค้าย่อย Column ชื่อ name จะขึ้นว่า main    **Column inventory, reserved, และ available ใช้สำหรับดูรายงานสต็อกสินค้า เมื่อ export file และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้    **ห้ามแก้ไขชื่อ Column (Row แรก) เพราะจะทำให้การ Import ผิดพลาด  …

Continue Reading เพิ่มสินค้าย่อย ด้วย Excel (Export-Import Excel)

สร้างสินค้าและแก้ไขสินค้าผ่าน Excel

1. ไปที่หน้า สินค้า 2. คลิก Import/Export สินค้า 3. ถ้าต้องการเพิ่มสินค้า ไปที่ รายละเอียดสินค้า แล้วเลือกหมวดหมู่สินค้า 4. เลือกหมวดหมู่สินค้าแล้ว คลิก  Export to Excel  5. เว้นช่อง column id ไว้ แล้วใส่รายละเอียดสินค้าตาม Column นอกจากนี้ถ้าต้องการแก้ไขรายละเอียดสินค้าก็ทำได้ในขั้นตอนนี้ เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้วให้ทำการ Save file    **รหัสสินค้าสินค้าหลักและสินค้าย่อย จะต้องไม่ซ้ำกัน  …

Continue Reading สร้างสินค้าและแก้ไขสินค้าผ่าน Excel