จะเป็นคนพูดเก่งหรือคนเงียบๆก็ขายเก่งได้

บุคลิกคนเราส่วนใหญ่ มักถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน นั่นคือคนที่ชอบแสดงออกเปิดเผยตัวเอง (Extrovert) กับคนที่เก็บตัว (Introvert) ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

Continue Readingจะเป็นคนพูดเก่งหรือคนเงียบๆก็ขายเก่งได้