ปรับตัวยังไงดี เมื่อ Facebook ลดการมองเห็น News feed

สั่นสะเทือนทั้งแพลตฟอร์ม ! “Bring the world closer together” เฟสบุ๊คแสดงจุดยืนว่าต้องการให้ผู้คนติดต่อกัน

Continue Readingปรับตัวยังไงดี เมื่อ Facebook ลดการมองเห็น News feed