ROI เกี่ยวอะไรกับโฆษณาออนไลน์

ในแวดวงธุรกิจนั้น การวัดความคุ้มค่าจากการลงทุนถือว่ามีความสำคัญ หากเราไม่อาจวัดออกมาได้ว่าค่าใช้จ่ายที่เราใช้ไปในการดำเนินธุรกิจคุ้มค่าหรือไม่

Continue ReadingROI เกี่ยวอะไรกับโฆษณาออนไลน์