ตั้งค่าข้อความสรุปคำสั่งซื้อ

ข้อความสรุปคำสั่งซื้อในแต่ละออเดอร์ จะสามารถตั้งค่าข้อความก่อนส่งไปหาลูกค้าได้ ดังนี้1. ไปที่หน้าตั้งค่า 2. เลือก “ตั้งค่าข้อความคำสั่งซื้อ” เลือกหมวดหมู่ “ข้อความคำสั่งซื้อ”3. สามารถเปิดฟังก์ชัน “แสดงสรุปคำสั่งซื้อ ในข้อความแจ้งโอนเงิน” ได้ในหน้านี้ 4. และสามารถใส่ข้อความสรุปคำสั่งซื้อได้ในช่องด้านล่าง หลังจากใส่ข้อความแล้ว จะมีตัวอย่างของข้อความสรุปคำสั่งซื้อทางด้านขวามือ 5. ตั้งค่าเสร็จแล้วกด “บันทึก”      ข้อความสำหรัับสรุปคำสั่งซื้อลิงก์แจ้งโอนเงิน สามารถตั้งค่าข้อความที่จะแสดงก่อนแสดงลิงก์แจ้งโอนเงินได้ในหน้าเดียวกัน ตัวอย่างข้อความจะแสดงในด้านขวามือ หากไม่ใส่ข้อความไว้ จะมีข้อความของทางระบบให้เช่นเดียวกันข้อความคำสั่งซื้อสำหรับออเดอร์ COD จะสามารถตั้งข้อความสรุปคำสั่งซื้อแยกสำหรับส่งให้ลูกค้าได้ โดยคำสั่งซื้อนี้…

Continue Readingตั้งค่าข้อความสรุปคำสั่งซื้อ

ตั้งค่าส่งข้อความอัตโนมัติ

การส่งข้อความอัตโนมัติ สำหรับออเดอร์ที่มีการเปิดผ่านทาง Inbox Facebook Page / Line OA ที่เชื่อมกับทางระบบ สามารถส่งข้อความอัตโนมัติไปหาลูกค้าได้ ดังนี้ ส่งข้อความยืนยันการชำระเงิน เมื่อลูกค้าแจ้งชำระเงินผ่านลิงก์ ส่งข้อความยืนยันการชำระเงิน เมื่อร้านค้าแจ้งชำระเงิน ส่งข้อความยืนยันข้อมูล เมื่อร้านค้า Accept การโอนเงิน ส่งข้อความยืนยันข้อมูล เมื่ออัพเดตชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรของลูกค้า โดยการส่งข้อความเหล่านี้ สามารถตั้งค่าเปิดใช้งาน และตั้งค่าข้อความได้ ดังนี้1. ไปที่หน้าตั้งค่า 2. เลือก…

Continue Readingตั้งค่าส่งข้อความอัตโนมัติ

ตั้งค่าส่ง sms / E-mail ให้ลูกค้าอัตโนมัติ

การส่งข้อความ sms หรือ email ให้ลูกค้าอัตโนมัติ จะส่งให้กับลูกค้าที่มีการเปิดออเดอร์จาก Inbox Facebook Page หรือ Line OA ที่มีการเชื่อมกับระบบชิปนิตี้เท่านั้น โดยประเภทของข้อความอัตโนมัติที่สามารถส่ง sms และ Email ไปได้ คือข้อความดังนี้ ส่ง sms อัตโนมัติเมื่อแจ้งโอนรายการที่มีเบอร์โทรศัพท์ ส่ง sms อัตโนมัติ เมื่อปิดรายการที่มีเบอร์โทรศัพท์ ส่ง Email อัตโนมัติเมื่อปิดรายการที่มีอีเมล์ ส่ง…

Continue Readingตั้งค่าส่ง sms / E-mail ให้ลูกค้าอัตโนมัติ

ตั้งค่าการส่ง SMS / Email

1. ไปที่หน้า ตั้งค่า 2. คลิก  ตั้งค่าการส่ง SMS / Email  3. เติมเครคิต SMS เพื่อส่ง SMS ข้อความละ 1.5 บาท (ข้อความละไม่เกิน 70 ตัวอักษร)     โดยคลิก  เติม Credit SMS     **ดูวิธีการเติมเงิน ได้ที่ เติม Credit 4. เลือกตั้งค่า ส่ง sms อัตโนมัติ เมื่อปิดรายการที่มีเบอร์โทรศัพท์…

Continue Readingตั้งค่าการส่ง SMS / Email

เติม Credit

  Credit ใช้ทำอะไรได้บ้าง? 1. ส่ง SMS ข้อความละ 1.5 บาท (ข้อความละไม่เกิน 70 ตัวอักษร) 2. จ่ายค่าส่งพัสดุ เช่น บริการ Dropoff ของไปรษณีย์ไทย เพื่อตัดเงินอัตโนมัติ 1. ไปที่หน้า ตั้งค่า   2. คลิก  เติม Credit  3. ใส่ข้อมูลและอัพโหลดหลักฐานการโอนเงินหรือสลิป แล้วคลิก  ยืนยันการโอนเงิน    4. ดูเครดิคคงเหลือจากข้อมูลร้านค้า…

Continue Readingเติม Credit