พิมพ์ใบกำกับภาษีง่าย ๆ ผ่านระบบ Shipnity

ใบกำกับภาษี (Tax invoice)   
   สำหรับร้านค้า หรือบริษัทที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบกำกับภาษี (Tax invoice) ถือว่าเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องดำเนินการออกให้กับผู้ซื้อสินค้า และบริการทุกครั้ง เพื่อแสดงมูลค่าสินค้า และภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ซื้อต้องชำระ

ใครสามารถออกใบกำกับภาษี (Tax invoice) ได้บ้าง?
   ร้านค้า หรือบริษัทที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี จะต้องดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร เพื่อที่จะได้ดำเนินการออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อสินค้า และบริการทุกครั้งที่มีการซื้อค่าสินค้าและบริการ

ต้องดำเนินการออกใบกำกับภาษี (Tax invoice) ได้เมื่อไหร่?
   กรณีขายสินค้า ร้านค้า หรือบริษัทที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จำเป็นต้องออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อทุกครั้งที่มีการส่งมอบสินค้า หรือเมื่อได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อทุกครั้งก่อนส่งมอบสินค้า แล้วแต่กรณี
   กรณีการให้บริการ ร้านค้า หรือบริษัทที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องออกใบกำกับภาษีทันทีที่ผู้รับบริการชำระเงิน หรือเมื่อผู้รับบริการได้มีการใช้บริการก่อนที่จะชำระเงิน แล้วแต่กรณี

ใบกำกับภาษี (Tax invoice) ที่ระบบชิปนิตี้สามารถดำเนินการออกได้ มี 2 ประเภท คือ
1. ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
2. ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

 พิมพ์ใบกำกับภาษีผ่านระบบชิปนิตี้ดีอย่างไร?

วิธีการพิมพ์ใบกำกับภาษี สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่หน้าตั้งค่า

2. เลือกข้อมูลร้านค้า และใส่ “เลขประจำตัวผู้เสียภาษี” เสร็จแล้วให้กด “บันทึก” 

3. ไปที่หน้าออเดอร์

4. กด “+สร้างออเดอร์”

5. หากต้องการออกใบกำกับภาษีสามารถติ๊กที่ปุ่ม “ออกใบกำกับภาษี” ได้เลย 

6. กรณีชื่อ และที่อยู่ ที่ใช้สำหรับออกใบกำกับภาษีข้อมูลไม่เหมือนกับชื่อ และที่อยู่ในการจัดส่งสามารถกรอกข้อมูลด้านล่างได้เลย
   – ชื่อ-นามสกุล / บริษัทผู้เสียภาษี
   – เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
   – ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี
   – เบอร์โทรศัพท์

7. เมื่อสร้างออเดอร์เสร็จหลังจากที่มีการแจ้งโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดพิมพ์เอกสาร ดังนี้ 
– ที่อยู่+ใบกำกับภาษี (ต้นฉบับ)
– ที่อยู่+ใบกำกับภาษี (สำเนา)
– ใบกำกับภาษี (ต้นฉบับ)
– ใบกำกับภาษี (สำเนา)
แล้วคลิกปุ่มพิมพ์ได้เลย

8. คลิก “พิมพ์” ได้เลย

ข้อควรรู้ : การพิมพ์ใบกับกำภาษีจะต้องทำการพิมพ์หลังจากมีการแจ้งโอนเงินมาแล้วใบกำกับภาษี
จึงจะมีเลข IV ออกมา

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity