การสร้างขั้นของตัวแทน

การสร้าง Tier เป็นการสร้างขั้นให้ตัวแทน เพื่อแยกสินค้า และตั้งราคาตามระดับของตัวแทน

1. คลิก  +New Tier 

2. ใส่ชื่อTier แล้วคลิก  บันทึก 

3. คลิกเลือกชื่อ Tier ที่ต้องการ

4. เลือกสินค้าและตั้งราคาให้กับตัวแทนจำหน่ายโดยคลิก  +เพิ่มสินค้า 

5. เลือกสินค้าและใส่ราคาสำหรับตัวแทน แล้วคลิก  บันทึก 

6. อีกวิธีการเพิ่มสินค้าใน tier ด้วยExcel โดยคลิก  Import ด้วย Excel 

7. ทำตามขั้นตอน เริ่มจาก Export File โดยคลิก  Export to Excel 

8. ใส่ราคาสำหรับตัวแทนให้สินค้า ใน column reseller_price

9. จากนั้นอัพโหลดไฟล์ แล้วคลิก  Import 

10. หากต้องการลบสินค้าใน Tier ให้คลิกตามรูป

11. เมื่อเพิ่มสินค้าหรืออัพเดทใน Tier เสร็จแล้วให้คลิก  อัพเดทตัวแทน  ทุกครั้งเพื่อบันทึกข้อมูลของ Tier