ตั้งค่าการแจ้งโอนเงิน

1. ไปที่หน้า ตั้งค่า
2. คลิก  การสร้างรายการ 
3. เลือกตั้งค่า ต้องยืนยันการโอนเงินหลังแจ้งโอนเงินทุกครั้ง 
4. หลังจากลูกค้าโอนเงินแล้ว จะต้องแจ้งโอนเงินในระบบ
5. เลือกธนาคารที่ลูกค้าโอนเข้ามา
ใส่วันเวลาแล้วคลิก  บันทึก 
6. จากนั้นปุ่มตรวจฐานการโอนเงินจะแสดงขึ้นมา
เมื่อตรวจหลักฐานแล้วให้คลิก
accept หรือ reject

7. ถ้าลูกค้าโอนเงินมาให้ไม่ครบ
หรือแบ่งรอบการโอนเงิน สามารถแยกออเดอร์ได้
   โดยเลือกตั้งค่า ระบุยอดตอนแจ้งโอนเงิน
(ถ้าระบุต่ำกว่ายอดขาย ออเดอร์จะไปอยู่ในฟิลเตอร์
ยอดยังไม่คร
)
8. เมื่อลูกค้าแจ้งโอนเงินมาแล้ว
จะมีช่องยอดโอนพร้อมกับยอดขายขึ้นมา 
9. หากลูกค้าโอนเงินยังไม่ครบตามยอดขาย
ให้ใส่ยอดโอนตามที่ลูกค้าโอนจริง เลือกธนาคาร ใส่วันเวลา แล้วคลิก  บันทึก 
10. จากนั้นตรวจสอบหลักฐานการโอนเงิน แล้วคลิก accept

11. สามารถเลือกดูออเดอร์ที่แจ้งโอนเงินยังไม่ครบ
ได้ที่เมนู ยอดยังไม่ครบ
12. จากนั้นออเดอร์ยอดยังไม่ครบจะแสดงขึ้นมา 13. ถ้าลูกค้าโอนเงินครบแล้วให้แจ้งโอนเงินอีกรอบ แล้วปิดรายการได้