การสร้างหน่วยสินค้า

หน่วยสินค้าจะใช้ในกรณีที่มีการขายเป็นต่อหน่วย เช่น ปกติเราขายน้ำ 1 ขวด ที่ราคาขวดละ 30 บาท แต่ต้องการขายที่ โหลละ 200 บาท  เราสามารถตั้งค่าได้ดังนี้

วิธีการสร้างหน่วย

1. เข้าไปที่หน้าตั้งค่า

2. แล้วกดที่ “หน่วย”

3. กดที่ ” + หน่วย “  

4. ตั้งชื่อหน่วยที่ต้องการได้เลย แล้วกด “บันทึก”

จำนวน Base Unit คือ เช่นถ้าเราต้องขาย 1 โหล จำนวน base unit จะเป็น 12 

5.  เมื่อกดบันทึกแล้ว เป็นอันตั้ง “หน่วย” เสร็จสิ้น

 

วิธีการสร้างสินค้าให้มีราคาต่อหน่วย

1. เข้าไปที่หน้า “สร้างสินค้า”

2. ใส่รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ราคา (ต่อขวด)

3. เลื่อนลงมาด้านล่าง จะเจอคำว่าราคาต่อหน่วย ให้ใส่ราคาที่เราต้องการขาย ต่อโหลได้เลย

4. หลังจากนั้นให้กด “บันทึก”

 

การสร้างออเดอร์แบบขายเป็นจำนวนหน่วย

1. เข้าไปที่หน้า “สร้างออเดอร์” ตามปกติ ให้ทำการเลือกสินค้าที่ต้องการขาย จะสามารถเลือกหน่วยตามที่เราสร้างได้เลย ดังภาพ

2. เมื่อเราเปลี่ยนเป็นหน่วย จะทำให้เราสามารถขายในหน่วยนั้นๆได้ เช่น น้ำ 2 โหล 

**หมายเหตุ โดยระบบจะตัดสต๊อกจาก จำนวน base unit ที่ตั้งไว้ ในกรณีตัวอย่าง น้ำ 2 โหล จะตัดสต๊อกน้ำ ทั้งหมด 24 ชิ้น