รายงานผู้ใช้งาน (Admin)

รายงานผู้ใช้งาน

– สามารถดูข้อมูลของการสร้างออเดอร์

– คนที่ปิดออเดอร์

– จำนวนครั้งการตอบแชทของแอดมิน

ยอดขายและกำไรของผู้ใช้งานและตัวหน่ายแต่ละคนได้ง่ายๆ 

มี 2 แบบ คือ สรุปออเดอร์ของผู้ใช้งาน และ สรุปกำไรจากตัวแทนจำหน่าย  

 

1. ไปที่หน้า รายงาน

2. เลือก  รายงานผู้ใช้งาน 

– รายงานสรุปของผู้ใช้งาน

จะมีรายละเอียดต่างๆ เช่น จำนวนที่สร้าง ข้อความที่ตอบ ได้ในหน้านี้ โดยสามารถเลือกการจัดเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ โดยคลิก ลูกศรขึ้นลง ได้เลย

 

โดยสามารถกดเข้าไปดูประวัติรายงานของแต่ละคนได้เลย 

– รายงานสรุปของตัวแทนจำหน่าย

สามารถเลือกการจัดเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ โดยคลิก ลูกศรขึ้นลง ตามรูป