รายงานผู้ใช้งาน

1. ไปที่หน้า รายงาน

2. คลิก  รายงานผู้ใช้งาน 

3. เลือกดูรายงานแบบทั้งหมด รายปี รายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน ได้

4. เลือกแสดงรายงานแบบช่วงเวลาได้ โดยใ่ส่วันที่แล้วค้นหา

สรุปออเดอร์ของผู้ใช้งาน

สรุปกำไรจากตัวแทนจำหน่าย

** รูปลูกศรชี้ขั้นลง สามารถจัดเรียงลำดับแบบมากน้อยได้ตามต้องการ โดยเลือกจากหัวข้อที่ต้องการได้อีกด้วย