จัดการผู้ใช้งาน

1. ไปที่หน้า ตั้งค่า
2. คลิก  จัดการผู้ใช้งาน 
3. คลิก  เพิ่มผู้ใช้งาน 
   ( ในวงเล็บคือ จำนวนผู้ใช้งาน )

4. เพิ่มuserหรือผู้ใช้งาน โดยใส่ Emailและ password แล้วคลิก  สร้างผู้ใช้งาน 
5. เลือกตำแหน่งให้กับผู้ใช้งาน ได้แก่ Owner,
Admin, Employee แล้วคลิก  บันทึก 
6. สามารถตั้งค่าของ Employee โดยเลือก
ให้
Employee กดพิมพ์ทีละหลายๆ ออเดอร์ได้
7. หากต้องการลบผู้ใช้งาน ให้คลิก  ลบ